aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Aldona Dapkutė

aldona dapkute
1971 – 1973 m. studijavo Lietuvių kalbą ir literatūrą VU; 1982 m. baigė Vilniaus dailės institutą (dabar VDA) ir įgijo menotyrininkės specialybę. Dirba dailės kritikos srityje: nuo 1973 m. rašo dailės kritikos straipsnius. Yra paskelbusi monografinių tekstų knygose ir kataloguose, kuravusi parodas, kūrusi filmus apie dailininkus.
Nuo 1988 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė; nuo 1993 m. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyriaus narė.

2002, 2004 m. surengė personalines fotografijos ir lėlių parodas; 2007 m. – tekstilės objekto parodą.
Nuo 1984 m. iki šiol dėsto meno istoriją J.Vienožinskio dailės mokykloje.