aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Ingrida Korsakaitė

ingrida korsakaite

PhD, Art historian

Education

M. A., Art history, 1962
I. Repin Institute of Painting Sculpture and Achitecture, St. Petersburg (former Leningrad), Russia.

PhD (Humanities, Art history), 1970
The traditions of folk art in Lithuanian graphic art.
The Institute of History of the Lithuanian Academy of Sciences

Professional experience and employment

Senior researcher, 1985-1999

Art historian (senior researcher), 1990-1999
The Institute of Culture and Art, Vilnius, Lithuania

Art historian (junior researches, scientific researcher, senior researcher), 1961-1990
Various research Institutes of the Lithuanian Academy of Sciences

The main field of research activity and interests

Lithuanian graphic art, history of children’s book illustration, 20th century Lithuanian exile art.

Research activity

Monographs

The books about Lithuanian graphic art and various Lithuanian artists. Among them about Jonas Kuzminskis, Stasys Krasauskas, Albina Makūnaitė, Rimtautas Gibavičius, Arūnas Tarabilda, Aldona Skirutytė, Juozas Galkus, Mstislavas Dobužinskis, Viktoras Petravičius (for full reference see list attached).

Research articles

More than 200 scholarly and other articles in Lithuanian and foreign editions (see list attached).
Conferences:
Participant of national and international scientific conferences in Lithuania and abroad.

Grants, scholarships and traineeships

Individual state grant of the Lithuanian Ministry of Culture for art and culture creators, 2004- 2005
Traineeship at the Lithuanian Research and Study Center, Chicago, USA, 1991
Scholarship of the International Youth Library (Internationale Jugendbibliothek München), Munich, Germany, 1988

Memberships

The Lithuanian Artists’ Association, since 1966
The Association of Lithuanian Art Historians, 1995
The Lithuanian section of the International Association of Art Critics (AICA), 1991
The Lithuanian section of the International Board on Books for Young People (IBBY), 1994

Participation in boards

Member of Editorial Boards: “Dailė” (Lithuania), “Maksla. Vesture un teorija” (Latvia)

Awards

The Cross of Knight of the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas, 1997
M. Mažvydas award of the Lithuanian Ministry of Culture “For the Merits to the language, history of writing, and book art of Lithuanian State”, 2001
Bounty of the 15th Z. Ivinskis Republic Calendar Contest (for the calendar “Lithuanian ABC-books” dedicated to the celebration of the 100th anniversary of regaining Lithuanian publication in Roman alphabet), 2001.
Award of Government of Lithuanian Republic for Culture and Art, 2008.

THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS

Books

Korsakaitė I. Jonas Kuzminskis, Vilnius: Vaga,1966, 128 p.
Korsakaitė I. Gyvybinga grafikos tradicija, Vilnius: Vaga, 1970, 240 p.
Korsakaitė I. Arūnas Tarabilda, Vilnius: Vaga, 1971, 81 p.
Korsakaitė I. Альбина Макунайте, Москва: Советский художник, 1972, 120 c.
Korsakaitė I. Antanas Gudaitis. Piešiniai,Vilnius: Vaga, 1973, 111 p.
Korsakaitė I. Стасис Красаускас, Москва: Книга, 1988, 176 c.
Korsakaitė I. Stasys Krasauskas. Vilnius: Vaga, 1989, 240 p. [Text in Lithuanian, Russian, and English]
Korsakaitė I. Rimtautas Gibavičius, Vilnius, 1995,108 p.
Korsakaitė I. Viktoras Petravičius. Grafika. Vilnius: R. Paknio leidykla, 1998, 255 p. [Text in Lithuanian and English]

Editorship

XX a. lietuvių dailės istorija. 1900-1940, Vilnius, ed. by I. Korsakaitė and I. Kostkevičiūtė, vol. I, 1982, vol. II, 1983.
Menotyra, Studies of Art, Иcкусствоведение, ed. by I. Korsakaitė, Vilnius,1998, Nr. 1.
Viktoras Petravičius, Dvi lietuvių liaudies pasakos / Two Lithuanian Fairy Tales, ed. by I. Korsakaitė, Vilnius, 1998. [Text in Lithuanian and English]
Lietuviški elementoriai, ed. by I. Korsakaitė and A. Rabačiauskaitė, Vilnius, 2000.
Art Books in Lithuania 2002, ed. by I. Korsakaitė, Lietuvos leidėjų asociacija, Vilnius, 2002. [Text in English]
Išeivijos dailė: Tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, ed. by I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius, 2003.
Lietuviški elementoriai, 2004 m. kalendorius, ed. by I. Korsakaitė, Kaunas, 2003.
Juozas Galkus. Plakatas. Tapyba. Heraldika, ed. by I. Korsakaitė, Vilnius, 2005.

Articles in Lithuanian scholarly periodicals and scientific editions

Korsakaitė I. „Iliustruotų vaikų knygų leidyba tarpukario Lietuvoje“, in: Menotyra, Studies of Art, Иcкусствоведение, ed. by Jolita Mulevičiūtė, 1996, No 1, p. 55–60.
Korsakaitė I. „Iš lietuviškų paveikslėlių knygų istorijos. 1900–1930“, in: Knygotyra, ed. by D. Kaunas, 1996, No 23, p. 37–47.
Korsakaitė I. „Kajetono Roko Nezabitauskio elementoriaus iliustracijos“, in: Kajetonas Nezabitauskis, Naujas mokslas skaitymo dėl mažų vaikų Žemaičių ir Lietuvos, Vilnius, 1996, p. 69–77.
Korsakaitė I. „Lietuvių grafikos mokyklos tąsa išeivijoje“, in: Lietuvos grafikos istorijos šimtmečiai, ed. by V. Jankauskas (Series Vilniaus dailės akademijos darbai), Dailė, No 8, Vilnius, 1996, p. 181–207.
Korsakaitė I. „Lietuvių išeivijos ir Lietuvos dailės integracija“, in: Lietuvos dailės kaita 1990–1996: Institucinis aspektas / Changes in Lithuanian Art 1990-1996: Institutional Aspect, Vilnius, 1997, p. 47–54.
Korsakaitė I. „M. Dobužinskio ciklas “Senoji Lietuva” ir jo vieta išeivijos meniniame gyvenime“, in: Tarptautinė konferencija: Mstislavas Dobužinskis ir Lietuva, ed. by D. Strikulis, Vilnius, 1998, p. 33–42.
Korsakaitė I. „Iš pasakos gelmių“, in: Viktoras Petravičius, Dvi lietuvių liaudies pasakos / Two Lithuanian Fairy Tales, Vilnius, 1998, p. 7–21. [Text in Lithuanian and English]
Korsakaitė I. „Primityvizmas ir jo apraiškos lietuvių grafikoje“, in: Primityvizmas mene, ed. by T. Jurkuvienė, Vilnius, 1999, p. 171–188.
Korsakaitė I. „Stebuklinių pasakų personažai vaikų knygų iliustracijose: slibinas ir ragana“, in: Knygotyra, ed. by D. Kaunas, 1999, t. 35, p.147–166.
Korsakaitė I. „Elementorių iliustravimas ir apipavidalinimas“, in: Lietuviški elementoriai, ed. by I. Korsakaitė, A. Rabačiauskaitė, Kaunas, 2000, p. 104–137.
Korsakaitė I. „Lietuvių išeivijos grafika ir tautinis tapatumas: Tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo“, in: Pasaulio lituanistų bendrija, ed. by J. Girdzijauskas, No 5–6: I. Tautinio tapatumo ir tautinės kultūros problemos, II. Lietuviai ir lituanistika už Lietuvos ribų XX a., Vilnius, 2001, p. 225–245.
Korsakaitė I. „Po istorijos skliautu“, in: Telesforas Valius. Juozas Tysliava. Tawa Nouson, Vilnius, 2002, p. 111–122.
Korsakaitė I. „Paveikslėlių knyga: Žanro samprata ir ypatybės“, in: Vaizdas ir pasakojimas, ed. by I. Pleikienė, (Series Vilniaus dailės akademijos darbai), Dailė, No 27, Vilnius, 2002, p. 233– 249.
Korsakaitė I. „Lietuvių išeivijos grafika ir tautinis tapatumas“, in: Išeivijos dailė: Tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, ed. by I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius, 2003, p. 19–82.
Korsakaitė I. „XXVII knygos mėgėjai ir lietuvių knygos menas“, in: XXVII knygos mėgėjų metraštis, t. 3, ed. by V. Staniulis, Kaunas, 2004, p. 83–105.
Korsakaitė I. „Bibliniai Prano Domšaičio kūrybos motyvai: Ištakos ir stilius“, in: Tapytojo Prano Domšaičio gyvenimo ir kūrybos erdvės, ed. by K. Jokubavičienė, Klaipėda, 2004, p. 30-39.
Korsakaitė I. „Nykštuko įvaizdis lietuvių vaikų knygų iliustracijose“, in: Knygotyra, ed. by D. Kaunas, Vilnius, 2004, t. 42, p. 168-181.
Korsakaitė I. „Plačiai sklindanti kūryba“, in: Juozas Galkus. Plakatas. Tapyba. Heraldika, ed. by I. Korsakaitė, Vilnius, 2005, p.9-29.
Korsakaitė I. „Apie lietuviškų H. Ch. Anderseno pasakų leidinių iliustracijas“, in: Hansas Christianas Andersenas ir Lietuva, ed. by K. Urba, Vilnius, 2006, p. 70-78.

Other articles

Korsakaitė I. „Sekėjas ar pradininkas“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1995, No 9, p. 695-696 [the same article in: Lithuania, 1995, No 3(16), p. 105- 107].
Korsakaitė I. „Iš žolynų daubos Žvirgždės slėnyje“, in: Kultūros barai, 1995, No 3, p. 38–41.
Korsakaitė I. „Išeivijos dailininkų veidai“, in: Literatūra ir menas, 1994 04 09.
Korsakaitė I. „Выставка, которая никогда не кончается“, in: Вильнюс, 1995, №. 6, c. 89–103.
Korsakaitė I. „Tikrieji mano namai – metalinė erdvė“, Skulptorė ir tapytoja Elena Urbaitis atsako į dailėtyrininkės Ingridos Korsakaitės klausimus“, in: Literatūra ir menas, 1995 07 22.
Korsakaitė I. „Linijos dalijimas“, in: 7 meno dienos, 1996 11 29.
Korsakaitė I. „Pauliaus Augiaus “Pupos pasaka““, in: Rubinaitis, 1996, No 2, p. 13–¬14.
Korsakaitė I. „Ilgas kelias namolio“, in: 7 meno dienos, 1996 10 11.
Korsakaitė I. „Liksi dailės pavidaluose“, in: 7 meno dienos, 1996 10 25.
Korsakaitė I. „Viktoro Petravičiaus dievai ir karaliai“, in: Kultūros barai, 1996, No 5, p. 19–24.
Korsakaitė I. „Mstislavo Dobužinskio ciklas “Senoji Lietuva” lietuvių išeivijos meniniame gyvenime“, in: Draugas, 1996 01 13.
Korsakaitė I. „Charmed by the spirit of Vilnius“, in: Vilnius’ 96, 1996, Winter, p. 88–93.
Korsakaitė I. „Between Solitude and Carnival“, in: Vilnius’ 97, 1997, Summer, p. 131–140.
Korsakaitė I. „Grafikos ir poezijos sąskambiai: Septintojo-aštuntojo dešimtmečio poezijos iliustracijos Lietuvoje“ in: VI knygos meno trienalė Vilnius‘ 97. The 6th book illustration triennial Vilnius’97, ed. by E. Grigoravičienė, Vilnius, 1997, p. 53-70. [Text in Lithuanian and English]
Korsakaitė I. „Grafikos ir poezijos sąskambiai: Vilniaus šiuolaikinio meno centre veikia Baltijos šalių knygos iliustracijų trienalė“ in: 7 meno dienos, 1977 01 17.
Korsakaitė I. „Lietuvių grafikos mokyklos tąsa egzilyje“, in: Kultūros barai, 1996, No 1, 69-74; No 2 , p. 67-72.
Korsakaitė I. „Didelis glėbys dangaus Naujiems Metams“, in: Kultūros barai, 1997, No 1, p. 22–25.
Korsakaitė I. „Judėjimo ir ramybės dermė“, in: Kultūros barai, 1997, No 3, p. 39–49.
Korsakaitė I. „Dvasios žemyno peizažai“, in: Kultūros barai, 1998, No 2, p. 34–36.
Korsakaitė I. „Netekties dainius“, in: Draugas, 1997 10 18.
Korsakaitė I. „Mackovos Rudos atsiskyrėlis“, in: Kultūros barai, 1998, No 7, p. 67–72.
Korsakaitė I. „Nidos dailininkų kolonija“, in: Neringa, Neringa – Vilnius, 1998, p. 36–45.
Korsakaitė I. „Ilgas grįžimo kelias“, in: Draugas, 2000 04 08.
Korsakaitė I. „Žodžio ir vaizdo bendrystė“, in: P. Augius. Valančius „Žemaičių vestuvės“, Vilnius, 2000, p. 81–94.
Korsakaitė I. „Plačiai sklindanti kūryba“, in: Žiemgala, 2001, Nr. 2, p. 30–32.
Korsakaitė I. „Kultūros paveldo rekonstruotojas“, in: 7 meno dienos, 2001 11 16.
Korsakaitė I. „Sieksnio Sprindžio vaiko ir “Mikimauzų”imtynės“, in: Rubinaitis, 2001, No 2, p. 5-9.
Korsakaitė I. „Ta knygelė vaikams labai patiko”, in: Rubinaitis, 2001, No 2, p. 15–19.
Korsakaitė I. „Kurti, tai pasinerti į gyvenimą“, in: Draugas, 2001 12 01.
Korsakaitė I. „Į akių kalbėjimą įsiklausiusi“, in: 7 meno dienos, 2002 01 11.
Korsakaitė I. „Nidos kopų sukviesti“, in: Šiek tiek iš šalies: Esė apie Lietuvą ir Europą, ed. by P. Subačius, Vilnius, 2002, p. 68–76.
Korsakaitė I. „Der Ruf der Dünen von Nidden“, in: Forsetzung folgt: Essays über Litauen und Europa, Herausgeber Paulius Subačius, Vilnius, 2002. p. 88–97.
Korsakaitė I. „Piešdamas einu gilyn į būtį…”, in: Naujoji romuva, 2002, No 4, p. 31–33.
Korsakaitė I. „Vytauto Igno gyvybės medis“, in: Dienovidis, 2002, No 4, p. 50–51.
Korsakaitė I. „Susipažinkime: antrasis žurnalo „MUBA” numeris“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2003, No 7-–8, p.416–418.
Korsakaitė I. „Kai Pranas Domšaitis teptuką keisdavo į adatą“, in: Kultūros barai, 2003, No 3, p. 73–74.
Korsakaitė I. „Knygos grožį gali lemt vien juodos raidės baltame popieriuje“, in: Literatūra ir menas, 2003 10 24.
Korsakaitė I. „Naujai apie dailės gyvenimą XX a. 1-oje pusėje“, in: Kultūros barai, 2003, No 12, p. 83–88.
Korsakaitė I. „Ar mėgsta knygos skaityti?(K. Kasperavičiaus iliustracijos)“, in: Rubinaitis, 2003, No 2. p. 3-9.
Korsakaitė I. „2003 metų gražiausios“, in: Rubinaitis, 2004, No 2, p. 10–14.
Korsakaitė I. „Arvydas Každailis: Įkvėpimo žemė – praeitis“, in: Dailė, 2003, No 1, p. 96–103.
Korsakaitė I. „Knyga apie Antano Tamošaičio gyvenimą ir kūrybą“, in: 7 meno dienos, 2004 04 16 [the same article in: Draugas, 2004 04 16].
Korsakaitė I. „Jutęs kosmoso begalybę: In memoriam Vytautui Valiui“, in: 7 meno dienos, 2004 10 8.
Korsakaitė I. „Kas knygoje nesurašyta: Arūno Tarabildos grafika LDS“, in: 7 meno dienos, 2004 10 22.
Korsakaitė I. „Jonas Kuzminskis: sugrįžęs po 60 metų“, in. Dailė,2006, No 2, p.122-123.
Korsakaitė I. „Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose“, in: Literatūra ir menas, 2007 12 21.
Korsakaitė I. „Ratelio ritmu“, in: „Draugo“ šeštadieninis priedas, 2007 10 06.
Korsakaitė I. Vladislovas Žilius: savitos kūrybos atodangos, in: Dailė 2012, No 2, p.116-123.
Korsakaitė I. Trumpa angelo rūbo istorija, in: Jurga Ivanauskaitė. Angelo rūbas, Vilnius, 2012, 297-299.

Articles in catalogues

Korsakaitė I. „Vaizdinis Prano Domšaičio dienoraštis“, in: Pranas Domšaitis, Lietuvių dailės muziejus, Lemontas ( Ilinojus, JAV), Čikaga, 1995.
Korsakaitė I. „Grafikos ir poezijos sąskambiai: Septintojo-aštuntojo dešimtmečio poezijos iliustracijos Lietuvoje“, in: VI knygos meno trienalė Vilnius’ 97 / The 6th book illustration triennial Vilnius’ 97, ed. by E. Grigoravičienė, Vilnius, 1997, p. 53–70.
Korsakaitė I. „Knygos menui atsidavęs“ [Exhibition catalogue of linocuts by A. Žvilius], Lietuvių dailės muziejus, Lemontas (Ilinois, USA), Čikaga, 1997 [the same article in: Draugas, 1997 06 7].
Korsakaitė I. „Žydinčios žemės dukra“: [Cataologue of batik works by M. Stankūnienė], Lietuvių dailės muziejus, Lemontas (Ilinois, USA), Čikaga, 1997 [the same article in: Draugas, 1997 10 18].
Korsakaitė I. [Preface to the catalogue of artistic editions’ exposition at the Frankfurt book fair], in: “Art Books in Lithuania 2002“, ed. by I. Korsakaitė, Lietuvos leidėjų asociacija, Vilnius, 2002, p. 31–41.
Korsakaitė I. „Stasio metamorfozės“, in: Stasys Eidrigevičius, Plakatai / Posters, ed. by D. Streikuvienė, Lietuvos nacionalinis muziejus,Vilnius, 2002, p. 6–10. [Text in Lithuanian and English]
Korsakaitė I. „Dovana iš Čikagos”, in: Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė. Lietuvai dovanoti kūriniai/ Works donated to Lithuania, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Vilnius, 2005.
Korsakaitė I. „Architektūros psichologas ir poetas“, in: Mstislavas Dobužinskis. 1875 – 1957. Senoji Lietuva. Katalogas, ed. by R. Budrys, Lietuvos dailės muziejus, Vilnius, 2007, p. 21-27. [Text in Lithuanian and English]
Korsakaitė I., in: Memories of Books from a Soviet Childhood, ed. by G. Jankevičiūtė [Catalogue of exhibition at the Bologna Children’s Book Fair’ 2011], Vilnius, 2011, p. 53-57.