aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Rūta Pileckaitė

RŪTA PILECKAITĖ

Studijos:

2003 Apginta menotyros daktaro disertacija tema „Šiuolaikinė lietuvių juvelyrika tarptautiniame taikomosios dailės kontekste“;
1997-2001 Vilniaus dailės akademija, doktorantūra;
1984 – 1989 LTSR Valstybinis dailės institutas, Meno istorijos ir teorijos specialybė.

Darbovietės:

Nuo 2007 Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;
2004-2007 Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centro vadovė;
2000-2004 Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centro kuratorė;
1996-1999 Atviros Lietuvos fondo Soroso šiuolaikinio meno centro programų koordinatorė;
1994-1996 Lietuvos dailininkų sąjungos referentė informacijai ir parodų koordinavimui;
1989-1994 Lietuvos valstybinio literatūros ir meno archyvo jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

Kvalifikacijos kėlimas:

2012 Seminarai „Sektorinės ES politikos“, „ES teisinė ir institucinė sistema“, „Derybos ir tarpkultūrinė komunikacija“, Lietuvos viešojo administravimo institutas, Vilnius;
2011 Seminarai „Korupcijos prevencijos būdai ir priemonės“, „Lietuvos Europos politikos formavimas ir Lietuvos prioritetai“, „ES teisės aktų poveikio vertinimas“, „Biudžeto programų vertinimas ir funkcijų priežiūra“, Finansų ministerijos mokymo centras, Lietuvos viešojo administravimo institutas, Ministro Pirmininko tarnyba, Vilnius;
2009 VI Tarptautinės Baltijos muzeologijos mokyklos seminaras „Pokyčių vadyba muziejuose“, Kėdainiai;
Seminaras „UNESCO programa „Pasaulio atmintis“ Lietuvoje, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Vilnius;
2008 V Tarptautinės Baltijos muzeologijos mokyklos seminaras „Muziejaus socialinis tikslas: šventovė ar forumas?“, Palmse (Estija);
2005 Tarptautinis seminaras „Išsilaikantis muziejus“, Britų Taryba, Oksfordas, Londonas;
1996 Tarptautinis seminaras ir kūrybinės dirbtuvės „Šiuolaikinis menas tarptautiniame muziejų ir parodų kontekste“, Kultur Kontakt-Austrija, Viena.

*
2008-2011 Europos Komisijos „Kolekcijų mobilumo“ ekspertų darbo grupės narė.
Nuo 2008 Muziejų vertinimo komisijos prie Kultūros ministerijos narė, Lietuvos paviljono tarptautinėje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje atrankos komisijos narė.
2006-2007 Kultūros ministerijos Leidybos programos ekspertė.
2003-2010 Šiuolaikinio meno centro tarybos narė.
Nuo 2002 AICA Lietuvos sekcijos narė, nuo 2004 Tarptautinės dailės kritikų asociacijos AICA narė.
Nuo 2000 dėsto įvairius taikomosios dailės istorijos kursus Vilniaus dailės akademijoje.

Kuruotos parodos:

2007 Hansa banko premijos laureato Valdo Ozarinsko paroda „Transverse“, Kumu dailės muziejus, Talinas; Andrejsala, Ryga;
2006 Jaunųjų menininkų kūrybos paroda „Saviobjektai“ (su Agne Narušyte ir Dovile Tumpyte), Radvilų rūmai, Vilnius;
2005 „Elena Gaputytė. Instaliacijos“ (su dr. Laima Laučkaite-Surgailiene), Vilniaus Paveikslų galerija;
Felikso Jakubausko tekstilės paroda „Erdvės“, Vilniaus Paveikslų galerija;
2003 Baltijos šalių ir Švedijos tekstilės paroda „Forever Young“, INFRA galerija, Viasby-Stokholmas (Lietuvos ekspozicijos kuratorė);
2001 „NAUJA: Šiuolaikinė lietuvių juvelyrika“, Dekoratyvinio meno ir dizaino muziejus, Gentas; NAUJA: šiuolaikinė lietuvių tekstilė“, Meno ir kultūros centras „Caermersklooster“, Gentas;
2000-2001 Baltijos/Švedijos architektūros paroda „4 architektūros“, La Galerie Architecture, Paryžius; Stazione Marittima, Neapolis (Lietuvos ekspozicijos kuratorė);
2000 Šiuolaikinė lietuvių juvelyrika, Japonų kultūros centras „Manggha“, Krokuva (Lenkija);
Felikso Jakubausko tekstilė ir Noros Blaževičiūtės keramika. Hamerio centras, Maskva;
1998 Išlaisvinti daiktai / Taikomoji dailė ir architektūra. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.

Svarbiausi koordinuoti meno projektai:

2012 Muziejų metų programa;
2009 VI Tarptautinė Baltijos muzeologijos mokykla „Pokyčių vadyba muziejuose“, Kėdainiai;
2007 Tarptautinė paroda „Vietų baigtis: Mūsų nerimo paminklai“, Šiuolaikinio meno centras „Vinzavod“, Maskva;
2006 Mindaugo Navako personalinė paroda „Darbai/R“, Latvijos nacionalinis dailės muziejus, Ryga; Šiuolaikinės skulptūros centras, Oronskas (Lenkija);
2005 Jono Meko paroda „Mažų ir asmeniškų dalykų svarba didžiųjų užmojų laikais“, Lietuvos paviljonas 51-oje Venecijos bienalėje;
2002 Lietuvių kino programa „Lietuviški vaizdų pasauliai“- Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje kultūrinės programos dalis, Vokietijos kino muziejus, Frankfurtas;
1999 Eglės Rakauskaitės ir Mindaugo Navako kūrybos paroda, Lietuvos paviljonas 48-oje Venecijos bienalėje.

Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose:

2012 Konferencija „Druskininkų kultūros retrospektyva ir perspektyva“, pranešimas „M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus dabartis ir perspektyvos“, Turizmo ir verslo informacijos centras, Druskininkai;
2011 Tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“, Vilniaus universitetas, pranešimas „Kolekcijų mobilumo problema: ES politika ir ekspertų rekomendacijos“;
Seminaras „Rinkinių vadyba“ (Lietuvos muziejų asociacijos projekto “XXI a. muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas” dalis), Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, Kaunas, Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumšiškės, pranešimai: „Kolekcijų mobilumas: ES ekspertų darbo grupės rekomendacijos“ ir “Muziejų įstatymo pakeitimai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys muziejų veiklą“;
2010 Seminaras „Muziejų kolekcijų mobilumas. Europinė patirtis ir reikalavimai“, Antano Mončio namai-muziejus, Palanga, pranešimas „Kolekcijų mobilumas: ES ekspertų darbo grupės rekomendacijos“;
Seminaras „Muziejų veiklos teisiniai aspektai‘, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Kaunas, pranešimai: „Kolekcijų mobilumas: ES ekspertų darbo grupės rekomendacijos“ ir “Muziejų įstatymo pakeitimai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys muziejų veiklą“;
2008 Tarptautinė konferencija „Muziejų vadyba ir muziejų vystymosi perspektyvos“, Rygos istorijos ir navigacijos muziejus, Ryga, pranešimas „Muziejų modernizavimo programa: Lietuvos atvejis“;
Lietuvos savivaldybių muziejų direktorių bendrijos seminaras „Muziejų veiklos aktualijos ir perspektyvos“, Etnokultūros ir informacijos centras, Rusnė, pranešimas „Muziejų vertinimas“;
Baigiamoji Lietuvos muziejų asociacijos projekto „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, Taikomosios dailės muziejus, Vilnius, pranešimas „Muziejų modernizavimo programos uždaviniai ir muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimas“;
Seminaras „Muziejų modernizavimas: šiandienos realybė ir perspektyvos“, konferencijų salė, Nida, pranešimas „Muziejų modernizavimo programa: iššūkiai ir galimybės“;
Tarptautinė konferencija „Modernaus muziejaus link“, Nacionalinė biblioteka, Varšuva;
2006 Tarptautinė konferencija „Europos Sąjunga ir meniniai mainai – meno situacija ir ateities modeliai, IFA galerija, Menų akademija, Berlynas;
2002 Kuruotas tarptautinis seminaras „Šiuolaikinis baldų dizainas“, „Litexpo“, Vilnius;
2001 Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltijos gintaras“, Vilniaus dailės akademija, pranešimas „Sigito Virpilaičio gintaro papuošalai: postmodernistinis požiūris“;
Mokslinė konferencija „Menas rodyti meną“, Lietuvos dailės muziejus, Vilnius, pranešimas „Modernioji taikomoji dailė muziejuose“;
2000 Tarptautinė šiuolaikinės juvelyrikos konferencija „Ars Ornata Europeana“, Japonų kultūros centras „Manggha“, Krokuva, pranešimas „Šiuolaikinė lietuvių juvelyriška: kryptys ir tendencijos“;
1999 Mokslinė konferencija „Metodologinės dailės ir architektūros problemos“, Vilniaus dailės akademija, pranešimas „Aktualūs šiuolaikinės juvelyrikos tyrinėjimų aspektai“.

Svarbesnės publikacijos:

Kuriu papuošalus nešioti, o ne eksponuoti, Dailė, 2012, Nr. 2, p. 74-81;
Aukso švytėjimas ir deimantų gelmės (Aleksandro Šepkaus paroda Bažnytinio paveldo muziejuje), 7 meno dienos, 2012 09 07, Nr. 31 (999);
Išaustas Baltijos kelias, Šiuolaikinio tekstilės dizaino paroda „Via Baltia“ [kat.], Vilnius: VDA leidykla, 2009;
Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos Kėdainiuose, Lietuvos muziejai, 2009, Nr. 3, p. 11-13;
XX amžiaus Lietuvos juvelyrika: nuo aksesuaro iki priekūnio, Vilnius: LDS leidykla 2008;
Kultūros ir verslo ryšiai permainų fone [pokalbis su E. Lubyte], Kultūros barai, 2008, Nr. 2;
Muziejų modernizavimo programa – impulsas keistis ar laukti?, Lietuvos muziejai, 2007, Nr. 1. p. 5-6;
Racionali forma ir emocijų nestokojantis turinys, Feliksas Jakubauskas, Vilnius: LDS leidykla, 2007;
Įvadinis straipsnis, Saviobjektai / Jaunųjų Lietuvos menininkų kūrybos paroda [kat.], Vilnius: LDM, TMKS, 2006;
Menas apsigyveno KUMU, 7 meno dienos, 2006 03 10;
Harmony of Opposites in the Textiles of Feliksas Jakubauskas, Tapestry Topics / Newsletter of the American Tapestry Alliance, 2005, Vol 31, No 3, p. 6-8;
Racionali forma ir emocijų nestokojantis turinys, Kultūros barai, 2005, Nr. 2, p. 32-34;
Sigitas Virpilaitis: svarbiausia – nauja idėja, Dailė, 2005, Nr. 1, p. 72–75;
Daiktas ir objektas Lietuvos keramikoje, Panevėžio tarptautiniai keramikos simpoziumai [teorinių konferencijų pranešimų rinkinys], Panevėžys, 2003, p. 38-41;
Šiuolaikinė lietuvių juvelyrika tarptautiniame taikomosios dailės kontekste [daktaro disertacijos santrauka], Vilnius: VDA leidykla, 2003;
Kauno tekstilės bienalės įsibėgėja, Tarptautinė tekstilės paroda „Geroji ir išvirkščioji pusės“ [kat.], Kaunas, 2003;
Geroji ir išvirkščioji pusės, Dailė, 2003, Nr. 2;
Lina Jonikienė: tekstilės moteriškoji paslaptis, Dailė, 2002, Nr. 2;
Sigito Virpilaičio „Priekūniai“, 7 meno dienos, 2002 02 22;
Sigito Virpilaičio gintaro papuošalai: postmodernistinis požiūris, Lietuvos dailės muziejaus metraštis 5, Vilnius, 2002;
Amber Jewelry of Sigitas Virpilaitis: Postmodern Approach, Baltic Amber, Vilnius: VDA leidykla, 2001, p. 267–271; www.klimt02.net;
Modernioji ir šiuolaikinė taikomoji dailė muziejuose, Menotyra, 2001, Nr. 4 (25), p. 65-69;
Įvadinis straipsnis, NEW: Contemporary Lithuanian Jewelry [cat.], Vilnius, 2001;
Įvadinis straipsnis, NEW: Contemporary Lithuanian Textile [cat.], Vilnius, 2001;
„Minkštas pasaulis“: moteriškumo dimensija, Dailė, 2001, Nr.2 (38), p. 34-37;
Eimantas Ludavičius: kūryba yra formos analizė, Dailė, 2001, Nr.1, p. 49–52;
Vilmantas Marcinkevičius, Vygantas Paukštė, Biennial in Painting / The Nordic counties & the Baltic States [cat.], Vasby Konsthall, Vasby, 2001 p. 110, 112;
Išlaisvintų daiktų nelaisvė [kat.], Krantai, 2001, Nr. 1, p. 5-7;
Aktualūs šiuolaikinės juvelyrikos tyrinėjimų aspektai, Dailės ir architektūros tyrimų metodologinės problemos, Vilnius: VDA leidykla, 2000, p.73-80;
Šiuolaikinės lietuvių juvelyrikos ištakos: Felikso Daukanto ir Kazimiero Simanonio kūrybos novatoriškumas, Menotyra, 2000, Nr. 4 (21), p. 40–50;
Mūsų laikų juvelyrika, Krantai, 2000, Nr. 1, p. 52–57;
Metodologijos problemos, Menotyra, 2000, Nr.1 (18), p. 40-41;
Vilmantas Marcinkevičius, Leonoras Strioga, Steponas Šarapovas, Mindaugas Šnipas, 100 Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, Vilnius: SŠMC, R. Paknio leidykla, 2000 p. 100, 156, 158, 164, 170,
Kūnas šiuolaikinėje juvelyrikoje, Tūkstantmečio pabaigos meno mutacijos, Vilnius: VDA leidykla, 1999, p. 78–111;
Nežinoma juvelyrika: papuošalai ir objektai, 7 meno dienos, 1999 05 14;
Iki galo neįmenama mįslė, Ieva & Bazaar, 1999, Nr. 1, p. 82-83;
Jewellery for our Time, The Best in Vilnius, 1999, Nr. 1;
Išlaisvinti daiktai: koncepcija ir siekiai, Dailė, 1998, Nr. 32, p. 30-31.