aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Birutė Pankūnaitė

Birute Pankunaite

Darbinė patirtis

2011-2013 Tarptautinių kultūros programų centras
2012 Leidinio „Curiosity and Surprises: the Best Ideas of Lithuanian Creative
and Cultural Industries“ sudarytoja ir redaktorė
2011- BĮ „Tarptautinių kultūros programų centras“ komunikacijos ir viešųjų
ryšių koordinatorė
2011 Leidinio „Lithuanian Culture Review. Creative Exercises“ sudarytoja ir
redaktorė
2010-2011 Šveicarijos bendrovės „Atlas Corporate Services GmbH“ atstovybės leidžiamo žurnalo „Vision Planet“ vyriausioji redaktorė (anglų, rusų, vokiečių, lenkų ir kitomis kalbomis)

2008-2009 VšĮ „Lietuvos institutas“ projektų vadovė
• Kilnojamos fotografijos parodos „Lietuva be utopijos“ idėja ir koordinavimas
• „Lietuvos instituto“ dalyvavimo Londono kalbų mugėje koordinavimas
• Lietuvių meno parodos „Pažįstamas svetimas“ galerijoje „Cite internationale des Arts“ Paryžiuje idėja ir koordinavimas
• Leidinio „Thirteen Questions About Lithuanian“ redagavimas ir koordinavimas
• Leidinio „11 Fragen zu Litauen“ redagavimas ir koordinavimas
• Leidinio „Nature from LT“ redagavimas ir koordinavimas
• Leidinio „Speculum of Old Lithuania“ No.2 redagavimas ir koordinavimas
• Dalyvavimas Annos Lindh Europos ir Viduržemio jūros regiono fondo kultūrų dialogui veikloje
• Tinklapio www.li.lt administravimas, vertimai

2008 Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

2007- Kuratorė, projektų vadybininkė
• Leidinio „Creative Exercises“ anglų kalba sudarymas, leidybos koordinavimas (BĮ „Tarptautinių kultūros programų centras“)
• Kilnojamos lietuvių piešinio parodos „Piešinys. Lietuva“ kuravimas (Jono Meko fondas)
• Kilnojamos parodos apie lietuvių dizainą „Lithuanian Design in Progress“ kuravimas ir koordinavimas (VšĮ „Lietuvos institutas“)
• Leidinio apie lietuvių videomeną „Me and We: Seeking and Avoiding Autonomy. An Insight into Lithuanian Video Art“ sudarymas ir projekto vadyba (VšĮ „Lietuvos institutas“)

2007 Naujienų portalo www.balsas.lt žurnalistė
• vertimai (iš anglų k.)
• straipsnių rašymas

2005-2007 Vilniaus dailės akademijos UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros dėstytoja valandininkė

2001- 2006 Vytauto Didžiojo universiteto Menų instituto doktorantė (pvz., Tarptautinės dailës kritikų asociacijos AICA Lietuvos sekcijos metinės konferencijos „Meno kritikos krizė kaip kritikos egzistavimo būdas“ idėja ir koordinavimas)

2002-2004 Šiuolaikinės dailės informacijos centro (Lietuvos dailės muziejus), kuratorė
• tarptautinių projektų vadyba
• straipsnių rašymas, leidyba
• vertimai (iš anglų k.)
(pvz., dalyvavimas Lietuvos kaip Frankfurto knygų mugės svečio parodų programos koordinavime)

2001 Lietuvos dailininkų sąjungos referentė ryšiams su užsieniu
• tarptautinių projektų vadyba
• renginių kuravimas
• vertimai (iš anglų k.)
(pvz., Tarptautinio meno simpoziumo „Kurortinis romanas“ idėja ir koordinavimas, Palanga, A. Mončio galerija)

1996-1998 Kultūros savaitraščio „7 meno dienos“ Dailės skyriaus redaktorė
• straipsnių rašymas, redagavimas, vertimai
• vadyba

1997-1999 Kultūros žurnalo „Krantai“ Dailės skyriaus redaktorė
• straipsnių rašymas, redagavimas

1986-1995 Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos sektoriaus mokslinė
bendradarbė
• parodų rengimas
• eksponatų priežiūra

Visuomeninė veikla

2001-2003 Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos Dailės ekspertų komisijos narė
1999- Tarptautinės dailės kritikų asociacijos AICA Lietuvos sekcijos narė
1997-1998 Soroso šiuolaikinės dailės centro Valdybos narė

Išsilavinimas

2001-2006 Vytauto Didžiojo universitetas, Menų institutas, doktorantūra
1981-1986 Vilniaus dailės akademija, Meno istorijos ir teorijos katedra, diplomas su pagyrimu

Publikacijos

Virš 70 publikacijų kultūrinėje spaudoje („7 meno dienos“, „Kultūros barai“, „Krantai“), dienraščiuose „Lietuvos rytas“ („Mūzų malūnas“), žurnaluose („Lithuania in the World“, „NU“, „Mare Articum“), parodų kataloguose ir straipsnių rinkiniuose lietuvių ir anglų kalbomis.

Sudaryti leidiniai

“Creative Exercises”, ed. Pankūnaitė B., Vilnius: The International Culture Programme Centre, 2011
“Me and We: Seeking and Avoiding Autonomy. An Insight into Lithuanian Video Art”, ed. Pankūnaitė B., Vilnius: Lithuanian Institute, 2007
„Apie dailės kritiką: baimės, fikcijos, sprendimai“. (“On Art Criticism: Fears, Fictions, Solutions”). Collection of articles, ed. Pankūnaitė B. & Dovydaitytė L., Vilnius: AICA, 2004
“Lithuanian Insight: Photography 1960 to Now”. Catalogue, ed. Pankūnaitė B., Jablonskienė L. Vilnius: CAIC of the LAM & Fotografie Forum International, Frankfurt am Main, 2002

Vertimai

Hal Foster. „Tikrovės sugrįžimas“, in: Post/modernizmas, sud. Audronė Žukauskaitė, Kaunas: Kitos knygos, Meno parkas, 2006, p. 87-117.

Kalbos

Anglų (labai gerai)
Rusų (labai gerai)
Lenkų (patenkinamai)
Latvių (patenkinamai)