aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Ramutė Rachlevičiūtė

Ramutė Rachlevičiūtė

1955 05 25 gimė Kaune.
1973‒1978 m. studijavo dailės istoriją ir teoriją Lietuvos TSR dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija)
Nuo 1992 m. Vilniaus dailės akademijos galerijos „Akademija“ vadovė; Dailės istorijos ir teorijos katedros lektorė. Dėstomi dalykai: XX a. Vakarų ir Lietuvos dailės istorija, Rusų avangardo (1900‒1930) dailė ir architektūra, Skandinavijos šalių dailė.

Svarbesni darbai

Kuruotos parodos:
2007
,,Audrius Puipa (1960‒1997): gyvenimo ir meno virtuozas“: 2007 m. ‒ VDA galerijoje ,,Akademija“; Kaune, M. K. Čiurlionio nacionalinio dailės muziejaus M. Žilinsko galerijoje.
Monumentalumo jausmas: retrospektyvinė Minos Levitan – Babenskienės tekstilės ir pastelių paroda Vilniuje, LDM, Radvilų rūmuose, 2007 m.
Retrospektyvinė Minos Levitan- Babenskienės tekstilės ir pastelių paroda Vilniuje, Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje. 2007 m.
Saulės Kisarauskienės retrospektyvinė kūrybos paroda ,,Personažai užrištom akim“. 2007 m., LDM, Radvilų rūmai.
Saulės Kisarauskienės retrospektyvinė kūrybos paroda „Personažai užrištom akim“ 2007 m. Vilniuje, LDM Radvilų rūmuose; 2009 m. ‒Panevėžio dailės galerijoje.
Retrospektyvinė Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) kūrybos paroda „Deginantis gyvenimo artumas“ Vilniuje, „Arkos“ ir „Akademijos“ galerijose 2007 m.,
2008
„Grafikų trijulė – 1977: Vytauto Jurkūno (jaun.), Eduardo Juchnevičiaus ir Mikalojaus Vilučio grafikos paroda-prisiminimas“ VDA galerijoje „Akademija“, 2008.
Grafikos paroda 24-ojo tarptautinio individualiosios psichologijos kongreso ,,Švelnumas ir agresyvumas: šių dienų iššūkis“ metu, Vilniaus Rotušėje, 2008.
,,Audrius Puipa (1960‒1997): gyvenimo ir meno virtuozas“: 2008 m. – Panevėžio dailės ir Šiaulių dailės galerijoje;
Retrospektyvinė Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) kūrybos paroda „Deginantis gyvenimo artumas“ Kauno Paveikslų galerijoje, Šiaulių, Panevėžio dailės galerijose, Klaipėdos dailės parodų rūmuose.
2009
II-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė (kartu su D. Zoviene, R. Mikučionyte) Vilniuje, Lietuvos parodų ir konferencijų centre. Katalogas.

Raimundo Sližio (1952 – 2008) tapybos paroda, skirta pirmosioms menininko mirties metinėms. VDA galerija „Akademija“.

Tekstilininkės Danutės Kvietkevičiūtės retrospektyvinė kūrybos paroda „Žydinčios valandos” Vilniuje, LDM, Taikomosios dailės muziejuje.

Minos Levitan – Babenskienės tekstilės ir pastelių paroda Panevėžio miesto dailės galerijoje.

VDA galerijos „Akademija“ 2 dalių projektas „Žmonės pagal Augustiną ir Jušką“ ir grafika „Balta ir juoda“ (kuratorė ir ekspozicijos koncepcija) tarptautinėje dailės kūrinių mugėje ARTVILNIUS’ 09, Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“

2010
„Lili Paškauskaitės švytintys ir spindintys portretai“, LDM, Vilniaus paveikslų galerija, 2010 m.

2011
„Algimantas Švėgžda (1941 – 1996). Tapyba, grafika, piešiniai“, 2011: Nacionalinė dailės galerija, Vilnius; Kaune, M. Žilinsko galerijoje; Šiaulių dailės galerijoje; Klaipėdos parodų rūmuose.

Jubiliejinės Jurgos Ivanauskaitės parodos „Sankryžos“, skirtos dailininkės 50-mečiui paminėti, 2011 m. VDA Titaniko parodų salėse.

„Dailininko Audriaus Puipos (1960‒1997) personalinė kūrybos paroda“, VDA Titaniko parodų salėje, 2010 m.; Klaipėdoje, Baroti dailės galerijoje, 2011m.

Elvyra Kairiūkštytė: Ars erotica, 2011m. ‒ VDA galerija „Akademija“.

Katalogai (sudarymas, įvadai)

Piešimo katedra. Studentų darbų paroda. [Katalogo sudarymas, įvado autorė]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.
Monumentaliosios dailės katedros Scenografijos studija. Studentų darbų paroda. [Katalogo sudarymas, įvado autorė]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.

Monografijos

Saulė Kisarauskienė. [Serija XX – XXI a. sandūra / Lietuvos dailė]. Vilnius: artseria, 2008. Šį leidinį Lietuvos dailės istorikų draugija pažymėjo tarp geriausių 2008 m. Taikomųjų dailės istorijos tyrimų publikacijų (III vieta).
Audrius Puipa: gyvenimo ir meno virtuozas. Vilnius: artseria, 2012.

Knygos

Raimundas Sližys, albumas su įvadu ir prisiminimais, sudarytoja R. Rachlevičiūtė. Vilnius: Tyto alba, 2010.
Birutė Stančikaitė [albumas], sudarė R. Rachlevičiūtė, tekstai R. Rachlevičiūtės ir A.Aleksandravičiūtės, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2010.
Mina Levitan – Babenskienė, sud. R. Rachlevičiūtė, T. Jasinskaja, tekstai. Vilnius: Žydų kultūros ir informacijos centras, 2010.
Barbora Didžiokienė: mažosios dailininkės prisiminimai. Vilnius, VU Lyčių studijų centras, 2011.

Leidinių sudarymas

Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Tarptautinės dailės kritikų asociacijos AICA Lietuvos sekcija, 2009.

Steve Anaya. Katalogas. Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.
Moters savastis dailėje / The Female Self in Art. ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS, Nr. 62. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

„Eroso fluidai ir Thanatos trauka“, in: Elvyra Kairiūkštytė: deginantis gyvenimo artumas. [Sudarytojos Ksenija Jaroševaitė, Kristina Kleponytė, Regina Norvaišienė, Ramutė Rachlevičiūtė. Vilnius: Tyto alba, 2010, p. 37‒53.

Straipsniai recenzuojamuose tęstiniuose leidiniuose

„Contemporary Redefinition of Trends in Modernism: Scope and Significance of Terms“, in: Acta Historiae Artium XLIX (2008) [Tomus 49, 2008, Akademiai, Kiado Budapest], p. 82 -85 (Budapeštas, Vengrijos Mokslo akademijos leidinys).
Alfredos Venslovaitės‑Gintalienės lunapoliai, in: Moteriška savastis dailėje. Acta academiae Artium Vilnensis. Vilnius, 2011. t. 62, p. 137‒160.
Siurrealizmas ir erotiškumo daigai Vytauto Kalinausko, in: Colloquia, Nr 32. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012.

Straipsniai užsienio leidiniuose

Una vitalita organicamente plastic nelle opera di Maria Cristina Carlini, in Maria Cristina Carlini. A cura di Yakouba Konate. Testi di Sophie Allgardh, Giovanna Barbero, Germano Beringheli, Luciano Caramel, Gillo Dorfles, Yakouba Konate, Želimir Koščevič, Brane Kovic, Elona Lubytė, Milena Marjanovič, Carol e Nuggar, Elena Pontiggia, Ramutė Rachlevičiūtė, Lisbeth Rebollo Goncalves, Aysegul Sonmez, Susana Sulic, Anselmo Villata. Verso l`arte Edizioni Due Milanove, 2009

Straipsniai kataloguose, leidiniuose

„Mėnulio šalies piligrimė“, in: Jurga Ivanauskaitė (1961‒2007). Sankryžos : [retrospektyvinės parodos katalogas, sudarytoja Ingrida Korsakaitė; straipsnio autorė Ramutė Rachlevičiūtė]. Vilnius: Tyto alba, 2011.

Įvadas, in: Akvilė: neprašyk auksinės žuvelės plauti indų. Vilnius: Tyto alba, 2012.

Straipsniai periodikoje

„Dailininkas neprivalo būti kvailys“: Jubiliejinės parodos atidarymo proga Ramutė Rachlevičiūtė kalbasi su Šarūnu Sauka, in: Šiaurės Atėnai, 2008, spalio 3;
„Nepriklausomybė atėmė iš manęs konkretų priešą“: su dailininku Mindaugu Skudučiu kalbasi Ramutė Rachlevičiūtė, in: Kultūros barai, 2008, Nr. 11, p. 36‒40;
„Kuklus užmojis, tapęs tapybos perversmu“, in: Kultūros barai, 2009, Nr. 2, p.46‒48;
„Senamiestis yra žmogaus kūno spalvos“: su tapytoju Henriku Natalevičiumi kalbasi Ramutė Rachlevičiūtė, in: Šiaurės Atėnai, 2009, balandžio 17.

Konferencijose skaityti pranešimai

„Contemporary Redefinition of Trends in Modernism: Scope and Significance of Terms“, Budapešte, 2007 m. lapkričio 21 – 25 d. tarptautinėje dailės istorijos (CIHA) konferencijoje “HOW TO WRITE ART HISTORY – NATIONAL, REGIONAL OR GLOBAL ?”, kurią organizavo Vengrijos Mokslo akademijos Dailės istorijos tyrimų institutas (The Committee for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, in partnership with the Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences).

„Šmaikštusis rezistentas Audrius Puipa (1960 ‒1997)“ 2008 m. lapkričio 21d. mokslinėje konferencijoje „Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje“ (org. tarptautinės dailės kritikų asociacijos AICA Lietuvos sekcija), skirtoje Ingridai Korsakaitei pagerbti, Vilniuje, Chodkevičių rūmuose.
“Vieno dailininko autobiografija – adlerietiškas požiūris” (drauge su psichologe Aušra Trimonyte) Lietuvos individualiosios psichologijos draugijos ir VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros konferencijoje “Kūrybinės galios raiška asmenyje, moksle, visuomenėje” Lietuvos individualiosios psichologijos suvažiavime, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete 2009 m. kovo mėn. 28 d.

“Memorial museums in Lithuania: such important past, weak present and no future ?” konferencijoje “Memorial museums at the cross-roads” (R. Sutos ir A. Belcovos memorialinio muziejaus – pirmųjų gyvavimo metinių proga), Rygoje, Latvijos nacionaliniame dailės muziejuje 2009 metų spalio mėn. 15 d.

”Reflections of fate and creation in Elvyra Kairiūkštytė’s engravings and the diary” konferencijoje The LAST VOLUMES OF THE COLLECTION: TRAJECTORIES OF AUTOBIOGRAPHICAL WRITING INTERNATIONAL CONFERENCE 2010, Vilniaus universitete, 2010 m. spalio 6-8 d.

Surengtos konferencijos

„Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje“ (org. tarptautinės dailės kritikų asociacijos AICA Lietuvos sekcija), skirtoje Ingridai Korsakaitei pagerbti, Vilniuje, Chodkevičių rūmuose, 2008 m. lapkričio 21d.
Ciklas „Mano teritorija“ Vilniuje: 2010 m. lapkričio 11‒12d.; 2011 m. lapkričio 11d.; 2012 m. lapkričio 9 d. (org. VDA ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos AICA Lietuvos sekcija).

Viešos paskaitos

„Sakralinė dailė ir šiuolaikinis žiūrovas“ 2009 sausio 25 mėn. d. 13 val. Birštono sakraliniame muziejuje paskaita (LDID edukacinis projektas, iš paskaitų ciklo „Lietuvos dailės istorijos eskizai“).
„Sakralinė dailė ir šiuolaikinis žiūrovas“ 2009 gegužės mėn. 26 d. Alytaus kraštotyros muziejuje (LDID edukacinis projektas, iš paskaitų ciklo „Lietuvos dailės istorijos eskizai“).

„Konstruktyvistinė rusų avangardo dalis” 2011 sausio 27 d. 17 val. Kauno fotografijos galerijoje .
„Portreto žanro vingiai XIX–XXI a.“ (renginių ciklas „Gyvoji portretų paroda“) 2012 m. spalio 24 d. 18 val. LDM, Vilniaus paveikslų galerijoje.

Narystė

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė (nuo 2002, nuo 2004 ‒ prezidentė). Lietuvos dailės istorikų draugijos (nuo 2005), Lietuvos dailininkų sąjungos Dailėtyros sekcijos narė (nuo 1992).
Tarptautinės dailės kritikų (AICA) asociacijos Paryžiuje tarybos narė (nuo 2005).
Baltijos asamblėjos meno premijos skyrimo komisijos narė (nuo 2005).
Lietuvos dailininkų sąjungos almanacho ,,Dailė“ redakcinės kolegijos narė.