aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Rita Mikučionytė

RITA MIKUČIONYTĖ

Darbovietė

Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Dailės katedra
Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Lietuvos valstybinis dailės institutas (dabar Vilniaus dailės akademija), vaizduojamojo meno istorijos ir teorijos specialybė (diplomo Nr. ПВ № 105022). Menotyrininkė

Profesinė patirtis

1987 – 1989 m. Techninės estetikos institutas, jaunesnioji mokslinė bendradarbė
1989 – 1991 m. Lietuvos dizainerių sąjunga, referentė
Nuo 1992 m. Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla, mokytoja (nuo 2008 m. mokytoja ekspertė, LR ŠMM pažymėjimas A Nr. 002274)
Lietuvos edukologijos universitetas, dėstytoja (nuo 2006 m. lektorė)
2007 m. kovo 1 – spalio 1 Dienraščio „Lietuvos rytas“ bendradarbė (straipsniai priedui „Mūzų malūnas“)
2007 m. balandžio 1 – 2008 m. vasario 1 Savaitraščio „Literatūra ir menas“ dailės skyriaus ir LDS mėnraščio „Dailėraštis“ redaktorė
2008 m. rugsėjo 28 – 2009 m. spalio 1 VPU (dabar LEU) tuometinio Kultūros ir meno edukologijos instituto direktoriaus pavaduotoja

Kuruotos dailės parodos
2007 m. kovo 30 – balandžio 29 13-osios Vilniaus tapybos trienalės „Dialogai“ kuratorė (kartu su Gintaru Palemonu Janoniu), Šiuolaikinio meno centras
2007 m. gegužės 15– 27 Projekto „BITĖS meno erdvės“ kuratorė, Klaipėda
2008 m. birželio 9–29 Lietuvos jaunųjų tapytojų parodos kuratorė, Latvijos dailininkų sąjungos galerija, Ryga
2009 m. kovo 16-23 R.Rimkūno parodos „Tarp vilties ir realybės“ kuratorė, VDA galerija „Akademija“
2009 m. rugsėjo 14 – spalio 14 2-osios Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalės kuratorė (kartu su Ramute Rachlevičiūte ir Danute Zoviene), LITEXPO
2012 m. balandžio 2–14 Rolando ir Jono Rimkūnų parodos „Dievas su mumis“ kuratorė, VDA galerija „Akademija“
2012 m. rugsėjo 19–spalio 14 Parodos „(Kaip aš čia patekau)* Tapyba Lietuvoje“ kuratorė (kartu su Kristina Stančiene, Auridu Gajausku, Jurga Daubaraite), Šiuolaikinio meno centras

Dalyvavimas projektinėje veikloje

2009 –2012 m. ES finansuojamo nacionalinio projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ dalyvė, Ugdymo plėtotės centras