aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Danutė Zovienė

Danutė Zovienė

Studijos

1972–1977 m. studijavau Valstybiniame dailės institute, Dailės teorijos ir istorijos specialybę 1977 m. su pagyrimu baigiau Valstybinį dailės institutą

Kūrybinė veikla

Nuo 1976 m. pradėjau bendradarbiauti spaudoje
Nuo 1990 m. esu Lietuvos dailininkų sąjungos narė
Nuo 1998 m. Tartauptinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narė
1998 m. gavau Aukščiausio laipsnio Valstybės stipendiją 1998–2000 metams
1999 m. gavau LR Kultūros ministerijos premiją už straipsnius kultūros temomis.
2004 m. du mėnesių stažavausi Paryžiuje, Cite International des Arts (Kultūros ministerijos edukacinė stipendija)
2004 m. įstojau į VDA dokorantūrą

Darbinė veika

Lietuvos dailininkų sąjungos fondas (1976–1983),
Lietuvos architektų sąjunga (1983)
savaitraštis “Literatūra ir menas” (1983–1998; 1990–1996)
Lietuvos dailininkų sąjunga (1988–1990)
dienraštis “Respublika (1993–995)
laikraštyje “Lietuvos žinios” (1996–1998)
Nuo 1998 m. Lietuvos dailininkų sąjungos Dailės leidybos ir informacijos centro, nuo 2003 m. Dailininkų sąjungos leidyklo “artseria” direktorė
Nuo 1998 m. žurnalo “Dailė” sudarytoja ir redaktorė
2002–2005 m. LDS pirmininko pavaduotoja parodų ir organizaciniam darbui

Spausdinau dailės kritikos straipsnius leidiniuose
“Literatūra ir menas”, “Kultūros barai”, “7 meno dienos”, “Dailė”, “Respublika”,
“Lietuvos žinios”, “Lietuvos rytas” (“Mūzų malūnas”).

Kaip redaktorė bendradarbiavau su leidyklomis:
“Alma littera”, “Vaga”

Esu parengusi ir įgyvendinusi projektus:
1997–1998 radijo laidoje “Proskynos” pokalbių ciklas apie Nacionalinę XX a. vaizduojamosios dailės galeriją
1999–2003 parodų ciklas “Nežinoma XX a. paskutinio dešimtmečio Lietuvos dailė” ir šio ciklo audiovizualinė dokumentacija
2001–2003 m. parodų ciklo Vilniaus kongresų rūmuose kuratorė; parodos „Kolekcija’2002“ kuratorė
2004 m. tarptautinių mainų parodų projektas „Vilnius Varšuvoje – Varšuva Vilniuje“; kuratorė

Esu parengusi:
Knyga “Gražina Kliaugienė. Straipsniai” (1999);
Žurnalas “Dailė’98”, “Dailė’99/1”, “Dailė’99/2”, “Dailė’2000/1”, “Dailė’2001/1”, “Dailė’2001/2”, “Dailė’2002/1”, “Dailė’2002/2”; “Dailė’2003/1”; “Dailė’2003/2”; “Dailė’2004/1”; “Dailė’2004/2”; “Dailė’2005/1”;
Katalogai: ALF kultūros leidinių katalogas (1995); Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo katalogas (1999), katalogas “Šiaulių dailė” (1999), parodos “Tradicija ir ateitis” katalogas (2000), katalogas “Lietuvos meno galerijos” (2001), parodos “Minkštas pasaulis” (2001); “Vilniaus tapybos trienalė” (2004)

Leidinių projekto vadovė:
“Gražiausios metų knygos’99”, “Gražiausios metų knygos’2000”, “Gražiausios metų knygos’2001”, “Gražiausios metų knygos’2002”; “Gražiausios metų knygos’2003”; “Gražiausios metų knygos’2004”;
atkurtos knygų serijos “Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai”: “Petras Mazūras”, “Nijolė Vilutytė”, “Audrius Puipa” (2001); “Aldona Keturakienė”, “Zinaida Vogėlienė”, “Arvydas Šaltenis” (2002); “Mikalojus Povilas Vilutis”, “Romanas Vilkauskas” (2003); “Stasys Žirgulis”, “Danutė Gražienė”, “Bronius Bružas” (2004)
Monografija “Feliksas Bajoras” (2002), G. Sviderskytė “Uragano” kapitonas” (2004)
Fotografijų albumas “Lietuvos kariuomenė” (2002);

Meno albumai: “Lietuvos dailininkų sąjunga” (I knyga, 2002); “Valentinas Antanavičius” (2002); “Antanas Mončys” (2003); “Povilas Ričardas Vaitiekūnas” (2003); “Lietuvos dailininkų sąjunga” (II knyga, 2004), “Leonas Strioga” (2004),

Knygos “Tapytojas Jonas Vaitys”, “Architektas Leonardas Vaitys” (2003), “Architektas Gintautas Telksnys” (2005)

Esu parengusi:
Knyga “Gražina Kliaugienė. Straipsniai” (1999);
Žurnalas “Dailė’98”, “Dailė’99/1”, “Dailė’99/2”, “Dailė’2000/1”, “Dailė’2001/1”, “Dailė’2001/2”, “Dailė’2002/1”, “Dailė’2002/2”; “Dailė’2003/1”; “Dailė’2003/2”; “Dailė’2004/1”; “Dailė’2004/2”; “Dailė’2005/1”;
Katalogai: ALF kultūros leidinių katalogas (1995); Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo katalogas (1999), katalogas “Šiaulių dailė” (1999), parodos “Tradicija ir ateitis” katalogas (2000), katalogas “Lietuvos meno galerijos” (2001), parodos “Minkštas pasaulis” (2001); “Vilniaus tapybos trienalė” (2004)
Leidinių projekto vadovė:
“Gražiausios metų knygos’99”, “Gražiausios metų knygos’2000”, “Gražiausios metų knygos’2001”, “Gražiausios metų knygos’2002”; “Gražiausios metų knygos’2003”; “Gražiausios metų knygos’2004”;
atkurtos knygų serijos “Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai”: “Petras Mazūras”, “Nijolė Vilutytė”, “Audrius Puipa” (2001); “Aldona Keturakienė”, “Zinaida Vogėlienė”, “Arvydas Šaltenis” (2002); “Mikalojus Povilas Vilutis”, “Romanas Vilkauskas” (2003); “Stasys Žirgulis”, “Danutė Gražienė”, “Bronius Bružas” (2004)
Monografija “Feliksas Bajoras” (2002), G. Sviderskytė “Uragano” kapitonas” (2004)
Fotografijų albumas “Lietuvos kariuomenė” (2002);
Meno albumai: “Lietuvos dailininkų sąjunga” (I knyga, 2002); “Valentinas Antanavičius” (2002); “Antanas Mončys” (2003); “Povilas Ričardas Vaitiekūnas” (2003); “Lietuvos dailininkų sąjunga” (II knyga, 2004), “Leonas Strioga” (2004),
Knygos “Tapytojas Jonas Vaitys”, “Architektas Leonardas Vaitys” (2003), “Architektas Gintautas Telksnys” (2005)