aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Lolita Jablonskienė

Lolita Jablonskiene

Gimė 1962 Vilniuje. 1985 m. baigė LTSR valstybinio dailės instituto Dailės istorijos ir teorijos specialybę. 1985–2003 m. dirbo dab. Kultūros tyrimų instituto Dailėtyros skyriuje (mokslo darbuotoja). 1995 m. Kultūros ir meno institute Vilniuje apgynė dailėtyros daktaro disertaciją „Senamiesčių interjerų pertvarka Lietuvoje: kultūriniai ir stilistiniai daiktinės aplinkos formavimo aspektai“. Nuo 1993 m. dėsto VDA Dailės istorijos ir teorijos katedroje (nuo 2008 docentė). 1993–1999 dirbo Soroso šiuolaikinio meno centro direktorės pavaduotoja, 2000–2002 Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centro vadove, nuo 2002 yra LDM Nacionalinės dailės galerijos vadovė. Nuo 1994 m. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narė, nuo 1995 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. 2004–2007 m. Lietuvos kultūros ir meno tarybos narė (vicepirmininkė), nuo 2008 m. – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto narė (2008–2011 vicepirmininkė); 2008 m. – Europos kultūrų dialogo metų ambasadorė Lietuvai; nuo 2012 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narė (vicepirmininkė).

Kuruotos parodos (svarbesnės):

• Lietuvos paviljonas 48 Venecijos bienalėje: Mindaugas Navakas ir Eglė Rakauskaitė. 1999. Bukletai (įž. str. autorė), katalogas (įž. str. apie E. Rakauskaitę autorė)
• tvvv. ploto archyvas (projekte „Duchamp’o lagaminas“). Arnolfini meno centras, Bristolis (Didžioji Britanija). 2000. Bukletas (įž. str. autorė)
• Nekaltas gyvenimas (su E. Grigoravičiene). Šiuolaikinio meno centras, Vilnius. 2000. Katalogas-žurnalas (įž. str. autorė)
• „Kas yra svarbu?“ II Ars Baltica fotomeno trienalė (su D. Bienert ir L. Grambye). Kylis, Plueschow (Vokietija), Bergenas (Norvegija), Vilnius, Ryga, Talinas, Pori (Suomija), Malmė (Švedija). 2003–2005. Katalogas (įž. str. autorė)
• Antanas Gudaitis. Išsilaisvinimas (su J. Mulevičiūte). Lietuvos dailės muziejus, Radvilų rūmai, Vilnius. 2004. Katalogas
• Lietuvos paviljonas 51 Venecijos bienalėje. Jonas Mekas. Mažų ir asmeniškų dalykų svarba didžiųjų užmojų laikais (su L. Pšibilskiu). 2005. Katalogas.
• Vietų baigtis: mūsų nerimo paminklai. II tarptautinė Maskvos bienalė. Meno centras Vinzavod, Maskva. 2005. Bukletas (įž. str. aut.).
• XX–XXI a. Lietuvos dailės paroda „Eksperimentas“ (su E. Grigoravičiene ir J. Mulevičiūte). Lietuvos dailės muziejus, Radvilų rūmai, Vilnius. 2007. Katalogas (sudarytoja ir įž. str. aut. kartu su E. Grigoraviciene ir J. Mulevičiūte).
• XX–XXI a. Lietuvos dailės ekspozicija (su J. Mulevičiūte ir kt.). Nacionalinė dailės galerija, Vilnius. 2009.
• Modernizacija. XX a. 7–8 dešimtmečių Baltijos šalių menas, dizainas ir architektūra (su K. Lobjakas ir I. Veinberga). Nacionalinė dailės galerija, Vilnius, Estijos taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Talinas. 2011–2012. Bukletas (tekstų autorė)

Sudarytos knygos ir katalogai (svarbesni):

• Ground Control. Technology and Utopia, L. Jablonskienė, D. McCorquodale, J. Stallabrass (Eds.), London: Black Dog Publishers, 1997..
• Changing Society: Lithuania, L. Jablonskienė, N. Schafhausen (Eds.), New York: Lukas&Sternberg, 2002.
• Pažymėtos teritorijos, sud. ir įž str. aut. L. Jablonskienė, R. Goštautienė, Vilnius: Tyto alba, 2005.
• The Art of Living with Strangers, L. Jablonskienė (Ed), Printed Project 10, Dublin: Visual Artists Ireland, 2009.
• Jablonskienė L., Naujoji Lietuvos dailė (rengiama spaudai Vilniaus dailės akademijos leidykloje).

Mokslinės publikacijos (svarbesnės):

• Jablonskienė L., Muziejinės 10 dešimtmečio Lietuvos dailės parodų tendencijos, Menotyra, Vilnius: Academia, 2001, Nr. 4.
• Jablonskienė L., Naujausiųjų laikų Lietuvos dailės istorijos klausimu, Menotyra, Vilnius: Academia, 2002, Nr. 2.
• Jablonskienė L., Paribių problema šiuolaikinėje dailėje, Menotyra, Vilnius: Academia, 2003, Nr. 2.
• Jablonskienė L., Nehm Euch in Acht…, Mit Allem Rechnen. Medienkunst aus Estland, Lettland und Litauen, Kat., I. Arns, K. Wettengl (Hrsg.), Frankfurt/Main: Revolver, 2006.
• Jablonskienė L. Wins and/or Losses in Recent Eastern European Art History, in After the event, New perspectives on art history, Ch. Merewether, J. Potts (eds), Manchester and New York: Manchester University Press, 2010.
• Jablonskienė L. Just and Artist?, in Feminisms is Still Our Name. Seven Essays on Historiography and Curatorial Practices, M. H. Hayden, J. Sjöholm Skrubbe (eds), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010.
• Jablonskienė L. All at Sea Together: the Baltic Art Scene of the 1990s, in Nineties. Contemporary Art in Latvia, I. Astakhovska (ed), Riga: Latvian Center for Contemporary Art, 2010
• Jablonskienė L. XX a. pabaigos Lietuvos šiuolaikinės dailės greitkeliai, in: Menas kaip socialinis diskursas, Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.
• Jablonskienė L. Kreivytė L. Istorijos (per)rašymai: feministinės kuravimo ir kritikos strategijos, in: Moteriška savastis dailėje, Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.

Konferencijos (svarbesnės):

• Tarptautinė konferencija „Ar girdi mane?“. Kunsthaus, Drezdenas. 2000.
• Tarptautinė konferencija „Menas ir visuomenė 10 dešimtmetį“. Dailės akademija, Talinas. 2001.
• Tarptautinė konferencija ARS 06. Šiuolaikinio meno muziejus Kiasma. Helsinkis. 2006.
• Tarptautinė konferencija „Po įvykio: dailės istorijos perrašymas“. Šiuolaikinio meno muziejus, Sidnis. 2006.
• Tarptautinė konferencija „Muziejai ir dailės istorijų įvairovė“. Lietuvos dailės muziejus, Vilnius. 2006.
• Tarptautinė konferencija „Feminizmai, istoriografija ir kuravimo praktika“. Moderna museet, Stokholmas. 2008.
• Tarptautinis Clark Art Institute seminaras „Plėtojami naratyvai: meno istorijos Rytų Europoje po 1989 m.“. Estijos dailės akademijos Meno istorijos institutas, Talinas. 2010.
• College Art Association (JAV) metinė konferencija. Pranešimai sekcijose: „Globalios bendruomenės stiprinimas: dialogas su mokslininkais iš šalių, kuriančių naują meno istoriją“ ir „Art Margins: Kuravimo praktika Rytų Europoje dvidešimt metų po Berlyno sienos griuvimo“, Niujorkas, 2011.

Išspausdino dailės kritikos straipsnių Lietuvos ir užsienio periodinėje spaudoje bei parodų kataloguose: 48 esposizione internazionale d’arte. La Biennale di Venezia, 1999; After the Wall, Moderna museet, Stockholm, 1999; 2nd Ars Baltica triennial of photographic art “Can you hear me?”, 1999; Lietuvos dailė 1989–1999: dešimt metų, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, 1999; 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, Soroso šiuolaikinio meno centras, Vilnius, 2000; The Baltic Times, Museum of Contemporary Art, Zagreb, 2001; 49 esposizione internazionale d’arte. La Biennale di Venezia. Lithuanian Pavilion, Contemporary Art Center, Vilnius, 2001; Documenta11_Platform 5, short guide, 2002; Faster than History. Contemporary perspectives on the future of art in the Baltic countries, Finland and Russia, Kiasma, Helsinki, 2004; Emisija, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, 2005; Olandų biuras, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, 2006; Arrivals. Art from the new Europe, Modern Art Oxford, Turner Contemporary, 2007; Contemporary Art from Lithuania, European Central Bank, 2010; Verführung Freiheit. Kunst in Europa seit 1945, Sandstein Verlag, 2012.