aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Laima Laučkaitė (Surgailienė)

Laima Laučkaitė

1974–1979 m. studijavo Valstybiniame dailės institute Vilniuje dailės istoriją ir teoriją. 1988 m. Maskvos M. Lomonosovo universitete apgynė daktaro disertaciją, 2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute atliko habilitacijos procedūrą. Nuo 1988 m. dirbo Kultūros ir meno institute, 2010 m. reformuotame į Lietuvos kultūros tyrimų institutą, nuo 2004 m. – vyriausioji mokslo darbuotoja, nuo 2008 m. Dailės istorijos skyriaus vadovė. 1993–1996 m. dėstė Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedroje. 1991–1992 m. postdoktorantūros stažuotė Miuncheno Centriniame dailės istorijos institute, stažavosi Marianos Veriovkinos fundacijoje Askonoje (Šveicarija) 1992 ir 1996 m., Cité internationale des Arts Paryžiuje 1999 m., Varšuvos meno institute 2000 m., Alexej von Jawlensky Archiv Lokarne (Šveicarija) 2004 m.
Nuo 1986 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė, nuo 1991 m. – tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė, 1995-1998 m. šios sekcijos prezidentė, nuo 1994 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.
Pagrindinės mokslinių interesų sritys: XX a. Lietuvos dailė, XX a. pradžios Vilniaus dailė ir meninė kultūra, XIX a. pab. – XX a. per. lietuvių, rusų, vokiečių dailės ryšiai, išeivijos dailė, dailės istoriografija. Parašė monografijas Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje (2002), Ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina (2007), sudarė knygas Išeivijos dailė. Tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo (2003, kartu su I. Korsakaite) ir Dailės istorijos studijos, t. 1: XX amžiaus pradžios Vilnius: modernėjančios kultūros židinys /Wilno początku XX wieku: ognisko modernizującej się kultury. (2004). Tyrinėja vokiečių ekspresionizmo dailininkės Marianos Veriovkinos kūrybą, parengė mokslinius straipsnius jos parodų Ženevoje 1996, Bonoje 1999, Paryžiuje 2000, Milane 2001, Maskvoje ir Askonoje 2010 katalogams. Tęstinio leidinio Dailės istorijos studijos redkolegijos narė, žurnalo Centropa /A Journal of Central European Architecture and Related Arts (New York) knygų recenzavimo sekcijos narė. Parengė dailės kritikos straipsnių, mokslinių publikacijų, parodų katalogų, skaitė pranešimus daugiau nei trisdešimtyje mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje; organizavo tarptautines konferencijas Vilniuje 2003 m., 2011 m., Krokuvoje 2004 m. Jos monografiją Art in Vilnius 1900–1915 (2008) Baltijos studijų rėmimo asociacija (Association for the Advancement of Baltic Studies, JAV) išrinko geriausia 2008–2009 m. Pabaltijo kraštų humanitarinių ir socialinių mokslų knyga anglų kalba.