aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Skaidra Trilupaitytė

Skaidra Trilupaitytė
1995 – Dailėtyros bakalaurė, Vilniaus dailės akademija
1997 – Menotyros magistrė, Vilniaus dailės akademija
1998 – 2002 Doktorantūros studijos Vilniaus dailės akademijoje
2003 m. sausio 23 d.apginta disertacija ‘Lietuvių dailės gyvenimas institucijų kaitos požiūriu. Devintojo dešimtmečio pabaiga – dešimtojo dešimtmečio pradžia’
nuo 2004 – mokslo darbuotoja Kultūros, filosofijos ir meno institute, Kultūros identiteto skyriuje
nuo 1993 iki 2007 parašyta per 150 kritikos straipsnių Lietuvos kultūrinėje spaudoje; maždaug dvi dešimtys straipsnių akademinėje spaudoje.
nuo 1999 – AICA (tarptautinės dailės kritikų asociacijos) narė
nuo 2002 – ISA (tarptautinės sociologų asociacijos) narė

Akademinių interesų sritys: meno istorija, kultūros studijos, kultūros bei meno sociologija. Daktaro disertacijoje buvo nagrinėjami lietuvių dailės kaitos procesai arba totalitarinių veiklos nuostatų sunykimas ir autonomiško meninio lauko susikūrimas XX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje – dešimtojo dešimtmečio pradžioje. Vėlensiuose straipsniuose gilintasi į kultūros ekonomikos, meno finansavimo, valstybinės meno paramos, patronažo aspektus. Pastaruoju metu pagrindinė domėjimosi sritis – kultūros politika, identiteto studijos, kultūrinė pilietybė. VDA dėstomas XX a. antros pusės kultūros politikos kursas magistrams.