aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Virginijus Kincinaitis

virginijus kincinaitis

Studijos:

1999 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, menotyros katedrą, meno istorijos ir teorijos specialybę.

Veikla:

Nuo 2010 m. VDA TDF lektorius.
Nuo 2010 Šiaurės Lietuvos kolegijos lektorius.
2005 – 2008 m. Radijo „Saulės radijas“ bendradarbis. Autorinė laida “Kultūros metas” (žr. priedą)
2003 – 2004 m. Lietuvos radijo bendradarbis. Programa „Homo Cultus“, laida “Regimybės”.
2002 – 2003 Vilniaus universiteto, Kauno humanitarinio fakulteto filosofijos katedros lektorius.
Nuo 2002 m. Šiaulių kabelinės TV Splius bendradarbis. Laida „ARTstudija“.
Nuo 2000 m. Šiaulių universiteto humanitarinio fakulteto filosofijos katedros lektorius.
1999 – 2000 m. Šiaulių universiteto humanitarinio fakulteto filosofijos katedros asistentas.
1995 – 1996 m. Vilniaus dailės akademijos menotyros katedros asistentas.
Nuo 1992 m. Šiaulių dailes galerijos direktoriaus pavaduotojas.
1993 – 1994 m. Šiaulių muzikos konservatorijos dėstytojas.
1991-1993 m. Šiaulių vaikų dailės mokyklos dėstytojas.

Visuomeninė veikla:

Šiaulių miesto įvaizdžio komisijos tarybos narys. Nuo 2011 metų.
Šiaulių miesto meno ir kultūros tarybos narys. Nuo 2008 metų.
Tarptautinės meno kritikų asociacijos, Lietuvos sekcijos narys (AICA). Nuo 2005 metų.
Lietuvos dailininkų sajungos narys. Nuo 2005 metų.
Šiaulių miesto savivaldybės, kultūros skyriaus dailės ekspertas. 2003 – 2008.
Šiaulių universiteto mokslinio žurnalo „Inter-studia Humanitatis“ redakcinės kolegijos narys. Nuo 2004 metų.
Lietuvos dailininkų sąjungos almanacho „Dailė“ redakcinės kolegijos narys. 2004 – 2005.
Šiaulių universiteto kultūros mėnraščio „Parkas“ redakcinės kolegijos narys. Nuo 2004 metų.

Monografijos:

Interpretacijos. Postmodernizmas, Vizualinė kultura, dailė. Šiauliai: “Saulės delta”, 2001. – 214 p.
Vizualinės kultūros kon/tekstai. Šiauliai: “Saulės delta”, 2007. – 280 p.

Svarbiausi teoriniai, kultūrologiniai, kritiniai straipsniai knygose ir periodikoje nuo 2000 iki 2012 m.:

2012 m.
“Vaizdo ir teksto agonistika“. Knygoje: Lietuvos fotografija – 2012. Lietuvos fotomenininkų sajungos leidinys. 2012 m.
Vokiškos absoliutaus kino paieškos // Inter-studia humanitatis.Nr. 14 / 2012. P. ISSN 1822-1114
Vaizdo melancholija //Fotografija Nr. 2(25) 2012. Vilnius; VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas.
2011 m.
“Aklina grafito juoduma”. Mindaugas Lukošaitis/Drawings. Vilnius: Sapnų Sala, 2011. ISBN 978-609-95211-1-4
Šiuolaikinio meno rinkos ir parodomasis vartojimas // Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, ISSN 0130-6620 2011, nr. 2, p. 13-17.
Mediuminės psichografijos ritualai // Violeta Bubelytė. Autoportretai : [fotoalbumas]– Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2011. – 46 p. : iliustr. – ISBN 978-9955-438-50-2, p. 4-5.
Virginijus Kinčinaitis. Užprogramuotų vaizdų melancholija/ Virginijus Kinčinaitis // Atkurta atmintis : [fotoalbumas] / sudarytojas Gintaras Česonis. – Kaunas : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2011. – 38 p. : iliustr. – ISBN 978-609-95146-7-3, p. 1-6.
Avangardinio kino montažas kompiuterio ekrane/ Vilnius : Kultūros barai, 2011, nr. 9, p -96. : iliustr. ISSN 0134-3106, p. 83-88.
Silicio pievos arba srautų logika/ Virginijus Kinčinaitis // „Dabarties ženklai“. Straipsnių rinktinė / Sudarytoja Ina Žurkuvienė. Kaunas : VšĮ Miesto IQ, 2011. – 134 p. Elektroninės knyga. Prieiga per interntetą: http://iq.lt/dabarties-zenklai/ p. 36 – 39.
2010 m.
Muziejinio laiko dramaturgija ir lankytojo nerimas. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 2, 2010 m.
2009 m.
Ričards Dailide. Humanas estetikas adepts. Foto Kvartals. 2009 Februaris, nr. 1(15).
„Apie Anną, teatro bufetą ir kultūros politiką“. Šiaulių miesto savaitraštis „Šiauliai Plius“. 2009-04-10 Nr. 255.
„Pavojinga kilpa“. Šiaulių miesto savaitraštis „Šiauliai Plius“. 2009-03-10 Nr. 251.
“Fotografuojantis gestas“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 50, 2009 m.
2008 m.
“Nuo plepaus figūratyvumo daiktažmogių išklotinių link”. “Nemunas” – Kauno kultūros ir meno savaitraštis. 2008-07-17 nr. 27.
„Fotografija kaip sutelktas jutimas“. Apie Vytauto Balčyčio fotografijas. Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“ 2008-03-28 nr. 3183.
“Akistatos”. Aleksandro Ostašenkovo fotoalbumas “Mirties sodas”. Arx Baltica, Nemunas, 2008 m.
“Fotouniversumo įkaitai”. Katalogas “Kintančios erdvės”. LFS Klaipėdos skyrius, 2008 m.
„Juozo Lebednyko kūryba“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 1, 2008 m.
2007 m.
„Laiko labirintai“. Ričardo Dailidės fotoalbumas. Laiko labirintai. Arx Baltica, 2007.
„Keramikos simpoziumai“. Jubiliejinis Panevėžio keramikos simpoziumų katalogas, Panevėžio dailės galerija, 2007.
“Ekraninės vizualumo mutacijos“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 1, 2007 m.
„Vizuali laiko ir vietos sankirta“. Fotoalbume: „Šiauliai“. S. Jokužio leidykla – spaustuvė, 2007 m.
“Paukštis dangaus valtyje, apie Juozo Lebednyko kūrybą“. Literatūra ir menas, 2007-05-25 nr. 3144
„Nušvitinta tamsa“. Įvadas į Algimanto Aleksandravičiaus fotoalbumą “Švytėjimas”, 2007 m.
2006 m.
“Valterio Benjamino nušvitimai“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 43, 2006 m.
“Virusologija“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 46, 2006 m.
“Erosas ir robotai. M. Heimo atvejis“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 42, 2006 m.
2005 m.
Atviro meno projektas „Meno erdvės“. Literatūra ir menas, spalio 12 d. 2005 m.
“Sisteminis meno pasaulio uždarumas/Niklas Luhmann‘o versija/“. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos konferencijos medžiaga leidinyje „Inter-studia Humanitatis“, nr 2. Šiaulių universiteto leidykla, 2005 m.
“Vizualaus pasaulio priešstatos“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 2, 2005 m.
2004 m.
“Penki fotoaparato spragtelėjimai“. Knygoje: Lietuvos fotografija – 2004. Lietuvos fotomenininkų sajungos leidinys. 2004 m.
2003 m.
“Tarp regimybės ir tikrovės“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 13, 2003 m.
“Tarptautinė paroda Balta – Juoda“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“ nr. 12, 2003 m.
“Šventė sau ar kitiems?“ Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 11, 2003 m.
“Architektonika I“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 9, 2003 m.
“Architektonika II“. Šiaulių universiteto kultūros mėnraštis „Parkas“, nr. 8, 2003 m.
„Optinė kičo ir kasdienybės architektonika“. Knygoje: Lietuvos fotografija 2003: vakar ir šiandien. Lietuvos fotomenininkų sajungos leidinys, Vilnius.
2002 m.
„Pusiausvyros paieškos“. Knygoje: Stasys Povilaitis. Fotografijos. UAB „Nacionalinė knyga“, 2002 m.
Šiaulių metraštis 1999 – 2002
„Muziejus, fotografija, šizofrenija“. Knygoje: Vieši gyvenimai, intymios erdvės: kūnas, viešumas, fantazija šiuolaikinėje Lietuvoje, sud. Artūras Tereškinas. Vilnius: Baltos Lankos, 2002 m.
„Radikalumo perversijos“. Knygoje: „Fluxus: šiuo atveju“. Mokslinės konferencijos medžiaga. Šiaulių universiteto leidykla. 2002 m.
2001 m.
„Paroda Kuboevoliucija, kaip tema pokalbiui apie skandalus mene“. Šiaulių kraštas, 2001-06-01.
„Pinigų skirstymas ar politizuoti ritualai?“ Šiaulių kraštas, 2001-04-06.
„Apie visuomenines iniciatyvas ir kultūros politikos mitą“. Šiaulių kraštas, 2001-02-09.
„Vizualumo transgresija“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 2, 2001 m.
2000 m.
„Sukeistų ženklų miestas“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 2, 2000 m. „Symposium“. Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas „Dailė“, nr. 2, 2000 m.
“Kūnas Lietuvos dailėje“. Respublikinė konferencijos „Kūnas lietuvių kultūroje“ leidinys. Šiaulių universiteto leidykla, 2000 m.

Pranešimai mokslinėse konferencijose, seminaruose nuo 2000 iki 2012 m.

2012 m.
”Ektoplazminė fotografija“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras, Nida.
„Teatras kaip skandalas“. Panevėžio dailės galerija, projektas „ Kultūrinių, kūrybinių, edukacinių iniciatyvų ciklas “galerija – mano draugė”.
2011 m.
Pranešimas “Medijų meno festivaliai Lietuvoje”. Workshop for Curators from Central and Eastern Europe. Tallin 22-23 September. KUMU.
“Fotografinis Pigmaliono kompleksas”.34-asis tarptautinis fotomenininkų seminaras Nidoje.
„Šiuolaikinio meno idėjos dailės edukacijoje“. Panevėžio dailės galerija, projektas „ Kultūrinių, kūrybinių, edukacinių iniciatyvų ciklas “galerija – mano draugė”.
2010 m.
”Fotografijos ir kino santykis“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras, Nida.
2009 m.
“Video meno plėtra Šiauliuose”. UNESCO Šiaulių klubo konferencija “Šiauliai: nuo fotografijos iki video”. Šiaulių universitetas.
“Kinema fotografijoje”. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras. Nida.
2008 m.
“Autorystės funkcijos fotografijoje“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras. Nida.
„Metalo mitologija biomechaninėje robotų meno estetikoje“. Respublikinė kalvystės meno konferencija. Telšių parodų salė, Telšiai.
2007 m.
Mirties susvetimėjimo diskursai. Mokslinė konferencija „Šiuolaikinės susvetimėjimo formos”. XII šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
“Nekropoetiniai diskursai fotografijoje“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras, Nida.
“Turizmas antropologiškai“. Konferencija: “Menas ir aukštoji kultūra Palangoje: objektyviu ir subjektyviu rakursu”. Palanga, Mončio namai.
“Interaktyvumo archeologija“. Konferencija: „Interaktyvumas medijų mene“. Multimedijos meno festivalis „Enter4“. Šiaulių dailės galerija
2006 m.
„Šiuolaikinių metalo skulptūrų plastika“. Respublikinė kalvystės meno konferencija. Telšių parodų salė, Telšiai.
“Reabilitacinis šiuolaikinio meno matmuo“. Tarptautinė psichiatrų konferencija. Šiaulių psichiatrijos ligoninė. Šiauliai.
Menas ir medicina. Mokslinė konferencija “Siaubas dabar”. XI šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
“Viduramžių monstrai, anatomija ir šiuolaikinė fotografija“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras. Nida.
2005 m.
“Autentiškumo problema fotografijoje“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras. Nida.
“Internetinis paauglio foto autoportretas“. Panevėžio tarptautinės fotografijos bienalės konferencija. Panevėžys.
“Kultūrinės industrijos kaip meninės mikro revoliucijos“. ŠU ir Šiaulių miesto savivaldybės konferencija: „Naujieji identitetai kultūros industrijoje“. Šiaulių dailės galerija.
“Sisteminis meno pasaulio uždarumas/Niklas Luhmann‘o versija/“. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos konferencija „Meno pasaulis“. Šiaulių dailės galerija.
2004 m.
Menas miesto erdvėje. SEAS tarptautinio meno projekto konferencija „Miestas ir menas“. Klaipėda.
2003 m.
„Virus festivalis ir projektų vadyba“. Seminaras “Art Propoganda” galerija „Art Teritorija“. Kaunas.
“Avangardas ir Psyche“. Regioninė psichiatrų konferencija. Šiauliai
“Beat Trip“. multimedijinis pranešimas konferencijoje “Kelionių antropologija”. VIII šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
2002 m.
„Naujumo vartojimo paradoksai žinių industrijoje“. konferencija ” Vartojimas ir kultūra”. Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas.
“Miestas fotografijoje“. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras. Nida.
“Vizualaus tapatumo ekstazės“. Tarpdisciplininė konferencija: „Vaizdas ir pasakojimas“. Menotyros institutas, Vilnius,
„Naujiena kaip skirtumas“. Tarpdisciplininė mokslinė konferencija: „Mitai Lietuvos kultūroje“. Šiaulių universitetas.
2001 m.
„Virtualumo kanonai masinėje kultūroje“. Tarpdisciplininė mokslinė konferencija: „Kanonai Lietuvos kulturoje“. Šiaulių universitetas.
“Vizualinio meno ribų kaita“. Tarptautinis fotomenininkų seminaras. Nida.
“Svetimo” pasijos“. Teminio projekto: „Paralelinės progresijos 2“, teorinė konferencija. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
2000 m.
„Menas ir internetas“. Tarptautinė mokslinė konferencija: „Informacinės visuomenės formavimas ir etika internete“. Šiaulių universitetas.
“Kūnas Lietuvos dailėje“. Respublikinė konferencija: Kūnas lietuvių kultūroje. Šiaulių universitetas.
“Virtualumo archeologija“. ALF pokalbių ciklas interneto tema. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
„Marginalijų asimiliacija Zuwų projektuose“. Respublikinė konferencija: „Miesto marginalijos“. Šiaulių universitetas.

Įgyvendinti kūrybiniai – meniniai projektai 2002 – 2012 m. :

2012 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter X“. Šiaulių dailės galerija.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius.
XVII Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
Paroda 3X3 (Lauros Guokės kūrybos pristatymas). Parnu miesto galerija, Estija.
2011 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter IX“. Šiaulių dailės galerija.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius.
XVI Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
Paroda “Šiaulių faktorius”. Jelgavos miesto muziejus, Latvija.
2010 m.
XV Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter VIII“. Šiaulių dailės galerija.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius.
2009 m.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter VII“. Šiaulių dailės galerija.
XIV Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
2008 m.
Internetinės Šiaulių miesto kultūros ir meno svetainės „menas.siauliai.lt“ projektas.
Autorinė kultūrinė laida “Kultūros metas” Radijas „Saulės radijas“
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius.
XIII Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter VI“. Šiaulių dailės galerija.
2007 m.
Internetinės Šiaulių miesto kultūros ir meno svetainės „menas.siauliai.lt“ projektas.
Autorinė kultūrinė laida “Kultūros metas” (žr. priedą) Radijas „Saulės radijas“
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas IV“. Šiauliai.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter V“. Šiaulių dailės galerija.
Tarptautinė vaizduojamojo meno paroda „Meno faktorius III“. Šiaulių dailė. galerija.
XII Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
2006 m.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius.
Autorinė kultūrinė laida “Kultūros metas” (žr. priedą) Radijas „Saulės radijas“
Tarptautinis metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas III“. Šiauliai.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter IV“. Šiaulių dailės galerija.
Tarptautinė vaizduojamojo meno paroda „Meno faktorius II“. Šiaulių dailė. galerija.
XI Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
Internetinės Šiaulių miesto kultūros ir meno svetainės „menas.siauliai.lt“ projektas.
2005 m.
Internetinės Šiaulių miesto kultūros ir meno svetainės „menas.siauliai.lt“ projektas.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius.
Autorinė kultūrinė laida “Kultūros metas” (žr. priedą) Radijas „Saulės radijas“
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas II“. Šiauliai.
Kuruota Romano Vilkausko paroda Parnu miesto dailės galerijoje, Parnu, Estija.
Šiaulių menininkų gatvės meno projektas Jelgavoje „Miestas“. Jelgava.
Vaizduojamojo meno paroda „Meno faktorius“. Šiaulių dailė. galerija.
Tarptautinis medijų meno festivalis“Enter III“. Šiaulių dailės galerija.
X Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
2004 m.
Surengta tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) konferencija Šiauliuose (kartu su S. Trilupaityte).
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas I“. Šiauliai.
Teminė pabaltijo šalių miestų vaizduojamojo meno paroda “Realizmas dabar”.
Psichosocialinės reabilitacijos projektas „Dėlionės“. Šiaulių dailės galerija.
Tarptautinis medijų meno festivalis „Enter II“. Šiaulių dailės galerija
Lietuvos radijo bendradarbis. Programa „Homo Cultus“, laida “Regimybės”. (žr. priedą)
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius.
IX Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Šiaulių dailės galerija.
2003 m.
Teminė paroda “4X4”. Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus VIII“. Šiaulių dailės galerija.
Teminė jaunųjų Šiaulių miesto menininkų paroda „Play“, skirta Šiaulių miesto dienoms.
Tarptautininis medijų meno festivalis „Enter I“. Šiaulių dailės galerija
Teminė paroda: „Art Attack“. Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus VIII“. Šiaulių dailės galerija.
Autorinė kultūrinė laida „ARTstudija“. Šiaulių kabelinė TV Splius.
2002 m.
Respublikinė psichiškai neigalių žmonių kūrybos paroda „Akistatos II“. Šiaulių dailės galerija.
Projektas „Videovariacijos – Beat Trip“. (kartu su V. Januškeviciute). Šiauliu dailės galerija.
Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus VII“. Šiaulių dailės galerija.
2001 m.
Projektas „Videovariacijos“. Elektroninis menas – idėjos, principai, kūriniai. Paskaita ir elektroninio meno peržiūros. Šiaulių dailės galerija.
Teminė paroda „Kūno optika“. Šiaulių dailės galerija.
Respublikine psichiškai neįgalių žmoniu kūrybos paroda „Fenomenas“. Šiaulių dailės
2000 m.
Teminė paroda „Kita fotografija“. Šiaulių dailės galerija.

Dalyvavimas parodose:

2012 m.
Metinė Šiaulių miesto menininkų kūrybos paroda. Šiaulių dailės galerija.
2010 m.
Paroda “Idealios perspektyvos triukai”. Jono Meko centras, Vilnius.
2008 m.
Tarptautinis video meno festivalis NOASS, Ryga.
47 – ji metinė Šiaulių miesto menininkų paroda. Šiaulių dailės galerija.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas V“. Šiauliai.
2007 m.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas IV“. Šiauliai.
Grupinė paroda “Making new friends”. Nybros konsthall. Švedija.
Grupinė paroda “Making new friends”. Morbylanga konsthall. Oland, Švedija.
2006 m.
Teminė paroda „Eglutė 2007“. Šiaulių dailės galerija.
Teminė paroda „Stebuklas“. Šiaulių universiteto galerija.
Teminė Šiaulių miesto menininkų paroda „Šviesa“. Šiaulių dailės galerija.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas III“. Šiauliai.
2005 m.
Teminė paroda EGLUTĖ 2005 (instaliacija). Šiaulių dailės galerija.
Teminė paroda APIE KIČĄ (video). Šiaulių universiteto galerija.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas II“. Šiauliai.
2004 m.
Paroda: „Šiaulių fotografija“. Šiaulių universiteto galerija.
Metalo laužo skulptūrų pleneras „Kontrapunktas I“. Šiauliai.
2003 m.
Teminė paroda „Juoda ir balta“ (video). Pabaltijo šalių menas. Parnu, Estija.

Kvalifikacijos kėlimas:

Workshop for Curators from Central and Eastern Europe. Tallin 22-23 September. KUMU. 2011 m.
Seminaras: „Kultūros įstaigos pereinamuoju laikotarpiu. Rytų Europa.“ Salzburgo seminarų programa: “Salzburgo Dialogai”, Austrija. 2004 m.
Seminaras: „Kaip rasti projektams paramą.“ UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros ir KultureKontakt /Austrija/seminaras. Vilnius , Stiklo karoliukų galerija. 2004 m.
Seminaras: „Kultūros renginių vadyba.“ Kvalifikacijos kėlimo institutas. Vilnius. 2003 m.
Edukacinis Lietuvos ir Anglijos meno galeriju mainu programos “Kickstart” seminaras Šiaures Anglijos menu centruose. UK. 2002 m.
Seminaras: „Kultūros renginių organizatorių paruošimo programa“. Atviros Lietuvos Fondas, KTU verslo strategijos institutas. 2001 m.
Tarptautinis seminaras: „The New Cultural manager: Functions and perspectives“. Atviros Lietuvos Fondas, Vilnius. 2000 m.

Ekspertinė ir kita taikomoji mokslinė veikla.

Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės ARTVILNIUS’11 vertinimo komisijos pirmininkas. Vilnius. 2011 m. liepos 13 – 17 d.
Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės ARTVILNIUS’11 vertinimo komisijos narys. Vilnius. 2011 m. liepos 13 – 17 d.
KTU ketinamos vykdyti bakalauro studijų programos Medijų filosofija vertinimo komisijos narys. 2011 m. vasario mėn. Studijų kokybės vertinimo centras, Vilnius.
Vilniaus dailės akademijos tapybos bakalaurų baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkas. 2011 metų gegužės 24 d.
Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dailės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos narys. 2011 metų sausio mėn.12 d.

Stipendijos:

2007 m.
Valstybinė LR Kultūros ministerijos stipendija.
2004 m.
Stipendija Salzburgo Seminarui „Kultūros įstaigos pereinamuoju laikotarpiu“. Rytų Europa. “Salzburgo Dialogai”, Austrija.
2002 m.
Edukacinė stipendija Lietuvos ir Anglijos meno galerijų mainų programai “Kickstart”.
1999 m.
Valstybinė LR Kultūros ministerijos jaunųjų menininkų stipendija.
1993 m.
Valstybinė LR Kultūros ministerijos jaunųjų menininkų stipendija.

Internetinė veikla, šaltiniai, profiliai:

Internetinis dienoraštis MENTAL IMAGE: http://kincinaitis.blogspot.com/
Knygos apie meną ir kultūrą Google diske: https://drive.google.com/?authuser=0#my-drive
Facebook‘o profilis: http://www.facebook.com/?ref=logo#!/virginijus.kincinaitis
Youtube profilis: http://www.youtube.com/virgisk
Flickr profilis: http://www.flickr.com/photos/10381787@N00/collections/
Vimeo profilis: http://vimeo.com/virgisk
Google books profilis: http://books.google.com/books?uid=108335041736218635186&hl=lt
Picasa Web Albums profilis: https://picasaweb.google.com/lh/myphotos