aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Eglė Rindzevičiūtė

rindzeviciute

Aukštasis išsilavinimas

2008 Filosofijos mokslų daktarė, Kultūros studijos, Socialinės kaitos ir kultūros studijų fakultetas (ISAK, Linköpingo universitetas), Švedija.

2001 MA (merit) Nacionalizmo studijos, Centrinės Europos Universitetas, Budapeštas, Vengrija.

2000 MSc (distinction) Kultūros vadyba, Maskvos socialinių ir ekonominių mokslų mokykla, Maskva, Rusija; diplomas validuotas Robert Gordon University, Aberdeen, Didžioji Britanija.

1999 BA Meno istorija ir teorija, Vilniaus Dailės Akademija, Vilnius, Lietuva.

Akademinio darbo patirtis

2008 . Dėstytoja, Meno ir kultūros industrijų vadyba, Medijų ir kultūros produkcijos mokykla, De Montfort universitetas, Leicester, Didžioji Britanija.

2008 – 2010 Mokslinė bendradarbė, po-doktorantūrinis tyrimas, Socialinės kaitos ir kultūros studijų fakultetas, Linkoping University, Linkoping, Švedija.

2003 – 2008 Doktorantūros studijos, Baltijos ir Rytų Europos aukštoji mokykla (BEEGS), Södertörn universiteto koledžas, Huddinge, Švedija.

2001-2003 Mokslinė bendradarbė, Baltijos ir Rytų Europos aukštoji mokykla (BEEGS), Södertörn universiteto koledžas, Huddinge, Švedija.

Dabartiniai projektai

2007-2009 Projektas Žinojimas per Geležinę uždangą: Technikos ir žinojimo perdavimas iš Vakarų Europos į Sovietų Sąjungą, finansuojamas Suomijos mokslų akademijos, vadovė Sari Autio-Sarasmo, Aleksanteri institutas, Helsinkio universitetas, Suomija.

2008-2010 Projektas Nacionalinė istorija-Šiaurės kultūra. Identito formavimas muziejuje (Islandija, Norvegija, Danija, Švedija, Suomija, Didžioji Britanija, Baltijos šalys), finansuojamas Švedijos valstybinio banko ir konsorciumo, vadovas Peter Aronsson, Linköping universitetas, Švedija.

PUBLIKACIJOS

Monografijos

Rindzeviciute, E. (2008) Constructing Soviet Cultural Policy: Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II. Linkoping: Linkoping University Press.

Moksliniai žurnalai:

Rindzeviciute, E. (2003) “Nation” and “Europe”: Re-approaching the Academic Debates about Lithuanian National Identity.” Journal of Baltic Studies 34, no. 1: 74-91.

Rindzevičiūtė, E. (2004) “Discursive Realities: The Construction of National Identity in the Documents of Lithuanian Cultural Policy.” Ethnicity Studies 2003. Social Adaptation of Ethnic Minorities. Kaunas: The Institute of Political Science and Diplomacy, pp. 110-123.

Rindzevičiūtė, E. (2002) “Europietiškumo problema debatuose apie Lietuvos tautinį identitetą.” Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2:61-80

Knygų redagavimas:

Rindzeviciute, E. (2006) Re-approaching East Central Europe: Old Region, New Institutions? Huddinge: Centre for Baltic & East European Studies (Baltic & East European Studies 7)

Rindzeviciute, E. (2006) Contemporary Change in Kaliningrad: A Window to Europe? Huddinge: Centre for Baltic & East European Studies (Baltic & East European Studies 6)

Rindzeviciute, E. (2006) Contemporary Change in Ukraine. Huddinge: Centre for Baltic & East European Studies (Baltic & East European Studies 5)

Rindzeviciute, E. (2004) Contemporary Change in Estonia. Huddinge: Baltic & East European Graduate School (Baltic & East European Studies 4)

Rindzeviciute, E. (2004) Contemporary Change in Russia: In from the Margins? Huddinge: Baltic & East European Graduate School (Baltic & East European Studies 3)

Rindzeviciute, E. (2004) Contemporary Change in Belarus. Huddinge: Baltic & East European Graduate School (Baltic & East European Studies 2)

Rindzeviciute, E. (2003) Contemporary Change in Lithuania. Huddinge: Baltic & East European Graduate School (Baltic & East European Studies 1)

Working Papers:

Rindzeviciute, E. (2005) “The Rise of Cybernetics? Governance and Change in Lithuanian Cultural Policy” CRESC Working Paper Series, No. 10. The Open University: November. Accessible at: http://www.cresc.man.ac.uk/downloads/wp1to30/wp10.pdf.

Skyriai knygose:

Rindzeviciute, E. (2007) “The City of Sovereigns: Governing Vilnius through the lieux de memoire.” Edited by Zdzislaw Krasnodebsky and Rudiger Ritter (Forthcoming, 2008).

Rindzeviciute, E. (2006) “Introduction: Re-approaching East Central Europe with Hannah Arendt.” Re-approaching East Central Europe: Old Region, New Institutions? Ed. Egle Rindzeviciute. Huddinge: Centre for Baltic & East European Studies (Baltic & East European Studies 7), pp.5-17.

Rindzeviciute, E. (2005) “Framing Lithuanian Cultural Policy in the 1990s.” Changes, Challenges and Chances. Conclusions and Perspectives of Baltic Sea Area Studies. Edited by Bernd Henningsen. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag, pp.25-49.

Rindzeviciute, E. (2005) “The Powers of Transparency.” The Weird but True Book. A Guide to the Black Markets. Edited by Raimundas Malašauskas, Sofia Hernandez Chong Cuy, Alexis Vaillant. Frankfurt am Main: Revolver, pp. 4-10.

Rindzevičiūtė, E. (2005) “Identitetas ir saugumas Lietuvos kultūros politikos diskursuose.“ Pažymėtos teritorijos. Edited by Lolita Jablonskienė and Rūta Goštautienė. Vilnius: Tyto Alba. pp. 11-30.

Rindzevičiūtė, E. (2004) “The Futures of the Past in Cultural Politics: François Mitterrand, Vladimir Putin and Algirdas M. Brazauskas.” European Space: Breaking News on the Genius Loci. Edited by Elona Lubytė and Rūta Mikšionienė. Vilnius: Contemporary Art Information Centre of the Lithuanian Art Museum & Lithuanian National Section of the International Association of Art Critics (AICA), pp. 38-39.

Rindzeviciute, E. (2003) “Discursive Realities: The Construction of National Identity in the Documents of Lithuanian Cultural Policy.” Contemporary Change in Lithuania. Edited by Egle Rindzeviciute. Baltic&East European Graduate School: Huddinge, pp. 53-70.

Kreuger, Anders and Rindzeviciute, E. (2003) “Fact and Fiction in Lithuanian Cultural Policy” Contemporary Change in Lithuania. Edited by Egle Rindzeviciute. Baltic & East European Graduate School: Huddinge, pp. 71-78.

Rindzeviciute, E. (2001) “Tiesosakos problema kultūrinėje komunikacijoje.” Seminarai 1999. Edited by Antanas Kulakauskas and Arūnas Sverdiolas. Vilnius: Strofa, pp. 53-63.

Knygų recenzijos:

Rindzevičiūtė, E. (2004) Recenzija apie Leonidas Donskis, ”Identity and Freedom. Mapping Nationalism and Social Criticism in Twentieth-Century Lithuania” (New York: Routledge, 2002). Metmenys no. 84: 163-169.

Rindzevičiūtė, E. (2004) “Perbraižant istornius horizontus.” Recenzija apie Timothy Snyder, ”The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999” (New Haven and London: Yale University Press, 2003). Kultūros barai no. 2 (2004): 93-94.

Rindzevičiūtė, E. (1999) “Pavojingi ryšiai.” Recenzija apie John Fiske, “Komunikacijos studijų įvadas” 7 meno dienos (9 balandis 1999)

Esė:

Rindzevičiūtė, E. (2006) “Demokratinės mašinos metaforos ir mechanizmai: Kultūros valdymas Lietuvoje.” Balsas (An Online Journal on Media and Culture) <http://www.balsas.cc>.

Rindzevičiūtė, E. (2004) “Skirtumai tarp europinio ir nacionalinio identiteto: sena ir nauja.” Kultūros barai No.7- 8/9.

Rindzevičiūtė, E. (2002) “Netyčia, galima, būtina: Politinė spontaniškumo kategorijos reikšmė sovietinėse kronikose.” Kultūros barai 6.

Rindzevičiūtė, E. (2000) “Galia kultūrai?” Dailė 2. Vilnius: Lietuvos dailininkų asociacija.

Papildomai, apie 40 esė ir recenzijų išspausdinta lietuviškuose laikraščiuose ir žurnaluose.

Pranešimai konferencijose (pagal kvietimą)

2006 11 16 “Sovietinė kultūros politika centralizuotai planuojamos ekonomikos kontekste”, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos mokslų akademija (LMA), Vilnius, Lietuva.

2006 11 18 Konferencija “Lietuviškieji atminties ženklai” Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir Istorijos katedra, Vilniaus universitetas, Vilnius, Lithuania. Pranešimas: “Atmintis kaip valdymo instrumentas? Valdovų rūmų atstatymo analizė.”

2006 08 21-22 “How Nordic are the Baltic States?” (Hur nordiskt är Baltikum?) Tarptautinis simpoziumas Švedijos parlamente, pirmieji rūmai, Stockholmas, Švedija. Panelis: “How Nordic Are the Baltic States?”

2006 05 31 Simpoziumas“Wienerwege Revisited: The Birth of the 21st Century Humanities out of the Spirit of Cybernetics” (CBEES/Södertörn universiteto koledžas), Flemingsberg dvaras, Švedija. Pranešimas: “Cybernetics and Governmentality.”

2005 10 12-16 Konferencija “Politics with History and Collective Memory in Public Discourses in East Central Europe”, Rytų Europos institutas, Bremeno universitetas, Vokietija. Pranešimas: “The City of Sovereigns: Governing Vilnius through lieux de mémoire.”

2005 06 11 Pranešimas “Governance and Change in the Lithuanian State Cultural Policy”, Rytų Europos institutas, Bremeno universitetas, Vokietija.

2002 11 20 Tarptautinis simpoziumas “Moving Image in the Public Space”, Botkyrka meno centras, Tumba, Švedija. Pranešimas: “The Artistic Strategies of Reapproaching the Public Space. The Case of Lithuania, 1990s.”

2000 06 14-19 Metinė Santaros-Šviesos konferencija, Vilnius-Anykščiai, Lithuania. Pranešimas: “Šiuolaikinio meno ritualai arba kas tiki koncepcija?”

1999 10 24 Tarptautinė konferencija “Art on Street”, Atviros visuomenės institutas, Sankt Peterburgas, Rusija. Pranešimas: “Place or Space? Lithuanian Public Art in the 1990s.”

KITI PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

2007 06 11-13 Inter: The 3rd European Cultural Studies Conference, Linköpingo universitetas, Norrköpingas, Švedija. Pranešimas: “Disassembling the National: Discourses on Scientific Governance, Nation and Sovereignty in the 1980s’ Lithuania.”

2007 06 8-10 BSCE 2007, the 7th Baltic Studies Conference in Europe, IKGN, Lüneburgas, Vokietija. Pranešimas: “The Sites of Calculation and Control: Soviet Cultural Policy in Lithuania.”

2007 04 12-14 BSA 2007, the Annual Conference of the British Sociology Association, Rytų Londono universitetas, Londonas, Didžioji Britanija. Pranešimas: “The Sites of Calculation and Control: Understanding the Technologies of Soviet Cultural Policy.”

2007 03 31-04 BASEES 2007, the Annual Conference of the British Association for Slavonic and East

European Studies, Fitzwiliam koledžas, Kembridžo universitetas, Didžioji Britanija. Pranešimas: “Cultural Policy in the Soviet Planned Economy: Making Culture Measurable.”

2007 03 15-17 Tarptautinė konferencija “Culture, Politics and Policies”, Tarptautinis Erasmus institutas, Charles de Gaulle 3 universitetas, Lilis, Prancūzija. Pranešimas: “Cultural Policy in the Centralized Economy: Governing and Measuring in the Soviet Union, 1950s-1980s.”

2006 10 25-29 The European Science Foundation Research Conference “Cities and Media: Cultural Perspectives on Urban Identities in a Mediatized World”, Linköpingo universitetas, Vadstena, Švedija. Plakato prezentacija: “The City of Sovereigns: Governing Vilnius through lieux de mémoire.” Dalyvės grantas iš ESF.

2006 07 12-16 ICCPR 2006 the 4th International Conference on Cultural Policy Research, Muzikos ir dailės universitete, Viena, Austrija. Pranešimas: “Towards Governmentality? Cybernetics and State Cultural Policy in Lithuania, 1960-80s.”

2006 04 27-30 Tarptautinė konferencija “From Orientalism to Postcoloniality”, Södertörno universiteto koledže, Huddinge, Švedija. Pranešimas: “Narrating Decolonization: Desovietisation as Told by Lithuanian Cultural Elites.”

2005 07 11-13 Inauguracinė CRESC (Centre for Research of Socio-Cultural Change at The Open University and The University of Manchester) konferencija “Culture and Social Change: Disciplinary Exchanges”, Hume Hall, Mančesterio universitetas, Mančesteris, Didžioji Britanija. Pranešimas: “Governance in the Lithuanian State Cultural Policy.”

2005 02 10-12 Tarptautinė konferencija “Political Cultures, Values and Identities in the Baltic Sea Region: Transcending East and West, Moving towards a Common Agenda” organizuota BaltSeaNet ir Ostsee-Kolleg, Latvijos universitete, Ryga, Latvija. Pranešimas: “Governance and Change in the Lithuanian State Cultural Policy.”

2004 09 23-27 Tarptautinė konferencija “Past and Future: 10-Year Jubilee Conference of the Foundation for Baltic and East European Studies”, Södertörno universiteto koledže, Huddinge, Švedija. Pranešimas: “Nationalism and Ethnicity: Changing Dimensions in the Debates about Lithuanian National Identity, 1918-2004.”

2004 05 27-29 Tarptautinė konferencija “Changes, Challenges and Chances: Conclusions and Perspectives of Baltic Sea Area Studies”, organizuota BaltSeaNet and Ostsee-Kolleg Humboldto universitete, Berlynas, Vokietija. Pranešimas: “Negotiating Lithuanian Cultural Policy: Changes, Challenges and Chances when Entering the EU.”

2003 06 5-7 “The Baltic World as a Multicultural Space”, the 5th conference on Baltic Studies in Europe, Turku universitete, Turku, Suomija. Pranešimas: “One Culture or Many? The Political Dilemmas of State Cultural Policy.”

2003 04 3-5 ASN 2003, the 8th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Harrimano institute, Kolumbijos universitetas, Niujorkas, JAV. Pranešimas: “History as Legacy? Deconstructing the Arguments about Lithuanian Cultural Policy Reforms (1990s).”

2002 09 17 Tarptautinis seminaras “Contemporary Change in Lithuania” Södertörno universiteto koledže, Švedija. Pranešimas: “Discursive Realities: The Construction of National Identity in the Documents of Lithuanian Cultural Policy.”

2002 06 5-8 AABS 2002, the 18th conference of the Association of Advancement of Baltic Studies “The Baltic States in the Era of Globalization”, John Hopkins universitete, Baltimorė, JAV. Pranešimas: “The Problem of “European” in the Debates about Lithuanian National Identity.”