aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Rasutė Andriušytė-Žukienė

Rasa Andriusyte-Zukiene

Studijos

1982-1986 m. Vilniaus Dailės akademija (buv. Vilniaus dailės institutas), menotyra

Narystė kūrybinėse organizacijose

LDS nuo narė nuo 1990 m. AICA narė nuo 1992 m., LDID narė nuo 1998 m. , Kauno meno bienalės „Tekstilė“ tarybos narė nuo 2008 m.

Dabartinė darbinė veikla, mokslinis laipsnis

Humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros katedros profesorė.

Mokslinių interesų sritys

Baltijos šalių (Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos) kultūrų ryšiai ir meniniai kontaktai su Europos kultūra XX amžiuje; lietuvių išeivijos dailė Europoje ir JAV po II pasaulinio karo; muziejininkystė, moderniosios dailės kritika, kultūros eanimacija, šiuolaikinio Lietuvos ir Europos meno raida.

Valstybiniai ir kt. svarbiausi apdovanojimai, stipendijos

2000-2001 Lietuvos Kultūros ministerijos individuali stipendija;
2005 – Čekijos Mokslų akademijos stažuotojo stipendija;
2005 – LDS Tarybos padėkos raštas už indėlį į LDS veiklą
2006-2007 Lietuvos Kultūros ministerijos strateginė stipendija
2008 – Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija
2010 – UNESCO Lietuvos padalinio padėkos raštas už indėlį į M. K. Čiurlionio metų konkurso organizavimą.
2011- Jono Vileišio medalis

Žinios apie kūrybinę veiklą

Parodų kuravimas

Žmogaus ženklai. Skulptūra, piešiniai, fotografija . 1988 m. Klaipėdos parodų rūmai (kartu su E. Lubyte)
M.K.Čiurlionio ir amžinininkų grafika. 1991 m. Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas (kartu su G. Jankevičiūte)
Rimvydas Jankauskas-Kampas 1996 m. Kauno Paveikslų galerija ir Šiuolaikinio meno centras, Vilnius;
Kaunas-Ryga-Kaunas. VDA Kauno Dailės instituto dėstytojų dailės paroda. Kauno Paveikslų galerija ir Rygos dailės akademija;
Kęstutis Paliokas. 1998 Kauno Paveikslų galerija ir Šiuolaikinio meno centras, Vilnius;
Mysterium Magnum. 2001-2002. Tarptautinė paroda galerijoje „Meno parkas‘, Kaunas.
Skulptūrų zona. 2004-2007, tęsiamasis projektas kartu su galerija „Meno parkas“, Kaunas, Taiko prospektas 145 b.
Spalvų ir garsų dialogai. M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba. 2009, tarptautinė programos “Vilnius- Europos kultūros sostinė” paroda. Vilnius, Nacionalinė dailės galerija.
Keliaujančios raidės. Tarptautinė tęstinė kaligrafijos ir rašto meno paroda.Vilnius-Sankt Peterburgas-Helsinkis, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Pagrindinių mokslinių publikacijų sąrašas

MONOGRAFIJOS Lietuvoje ir užsienyje

1. Andriušytė-Žukienė R. Akistatos: dailininko V. K. Jonyno kūryba pasaulio meno keliuose. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007. ISBN 978-9986-669-66-1.
2. Andriušytė-Žukienė R. Eimutis Markūnas. Vitražai. Kaunas: Meno parkas, 2006. ISBN 9955-674-03-2
3. Andriušytė-Žukienė R. M.K.Čiurlionis: tarp simbolizmo ir modernizmo. Vilnius: Versus Aureus, 2004. 246 psl.. ISBN 9955-601-45-0.
4. Rasa Andriušytė-Žukienė, Milda Kulikauskienė, Darius Kučinskas, Osvaldas Daugelis. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: twórczość, osobowość, środowisko [kolektyvinė monografija]. Kaunas: Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, 2001, 203 p.
5. Rasa Andriušytė-Žukienė, Ugnė Karvelis, Serge Faucherau, Vytautas Landsbergis. Čiurlionis et l’art Européen // M.K.Čiurlionis. 1875-1911: [kolektyvinė monografija]. Paris: Réunion des Musées Nationaux, 2000. 204 p. ISBN 2-7118-4140-5.

STRAIPSNIAI
recenzuojamuose tarptautiniuose leidiniuose

1. Andriušytė-Žukienė R. Between Königsberg and Berlin: Pranas Domšaitis and the German Art Scene // Centropa / Journal of Central European Architecture and Related Arts. September 2012, P. 269-285. ISSN no. 1532-5563. Historic Abstracts, Avery Periodicals Index, and H.G. Wilson, Art Index/Abstracts/Full Text, Art Index Retrospective, Humanities Index/Abstracts/Full Text , Humanities Index Retrospective, OmniFile V Full Text, Social Sciences, Index/Abstracts/Full Text , Social Sciences Index Retrospective. Duomenų bazėse: Historic Abstracts, Avery Periodicals Index, H.G. Wilson.
2. Andriušytė-Žukienė R. The Activities of the Lituhuanian art critic Alexis Rannit in the West: the significance of a report of 1949 for the research of the Mikalojus K. Čiurlionis‘ work // History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe / ed. by J. Malinowski. Torun: The Society of Modern Art in Torun, Departament of History of Modern Art, Faculty of Fine Art, Nicolaus Copernicus University, 2012, p. 205-209. ISBN 978-83-924110-9-3.
3. Andriušytė-Žukienė R. Individually and Collectively in the Creation: the Symbolist Ideals of M. K. Čiurlionis, S. Kymantaitė, S. Wyspianski // Stanisław Wyspiański – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: the Neighbouring or Cultures, the Borderlines of Arts. Krakow: Akademia Ignatianum, 2012, Vol. 5., p. 265-276.
4. Andriušytė-Žukienė R. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – ein symbolistisches Naturerlebnis in Litauen // Baltische Seminare. B. 18 (Jugendstil im Balticum). Lüneburg: Verlag Carl-Schirren-Gesellschaft, 2012, S. 79-93. ISSN 978-3-923149-60-5
5. Andriušytė-Žukienė R. Highlights of Lithuanian Textile Art // Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. Chicago. ISSN 0024-5089. Vol. 57:1 (2011). P. 20-32. Duomenų bazės: ABC-CLIO, BL Online; MLA (Modern Language Association International Bibliography); 1,000].
6. Andriušytė-Žukienė R. Paintings as the Depths of Meditation // Lituanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. Chicago. ISSN 0024-5089. Vol. 56, nr. 1 (2010). P. 38-42. Prieiga per internetą: <http://www.lituanus.org>. [ABC-CLIO, BL Online; MLA (Modern Language Association International Bibliography); 1,000].
7. Andriušytė-Žukienė, Rasutė. Influences of “Młoda Polska” [Young Poland] on early Čiurlionis art / Rasa Andriušytė-Žukienė // Lituanus : Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. Chicago. ISSN 0024-5089. Vol. 52, nr.1 (2006), p. 46-65. Prieiga per internetą: <http://www.lituanus.org>. [BL Online; MLA (Modern Language Association International Bibliography); 1,000]. ABC-CLIO.
8. Andriušytė-Žukienė R. Čiurlionis und die Kunstideen um die Jahrhundertwende // Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: Die Welt als grosse Sinfonie. Hrsg. Von Rainer Budde, Köln, 1998, S. 40-55.
9. Andriušytė R. Rimvydas Jankauskas (Kampas) // Lituanus, 1999, Vol. 46 (3), p. 48¬–56. ISSN 0024-5089.
10. Andriušytė-Žukienė R. Gehalt und Symbolik im Werk von Mikalojus Konstantinas Čiurlionis // Kunst-und Kulturgeschichte im Baltikum. Kiel: Martin-Carl-Adolf-Bockler-Stiftung, 2004. S. 7-21. ISSN 1434-9213
11. Andriušytė R. Čiurlionis et l’art Européen“, in: M. K. Čiurlionis. 1875–1911, Paris: Musee d’Orsay, 2000, p.27-43.

STRAIPSNIAI
Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

1. Andriušytė-Žukienė R. M. K. Čiurlionis, simbolizmas ir modernizmo aušra Rytų Europoje // Modernumas ir tradicija XX amžiaus Lietuvos tapyboje, (ser. Vilniaus dailės akademijos darbai, Dailė, Nr. 15), Vilnius, 1998, p. 21–¬39.
2. Andriušytė-Žukienė R. M. K. Čiurlionis ir „Jaunosios Lenkijos“ tapyba // Dailė: Vilniaus dailės akademijos darbai. 2000. Nr. 17. P. 79-96.
3. Andriušytė-Žukienė R. M. K. Čiurlionis irXX a. pradžios „muzikinės tapybos“ idėja // M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2000. P. 49-58.
4. Andriušytė-Žukienė R M. K. Čiurlionis ir modernizmas // Darbai ir dienos. 2001. Nr. 26. P. 97-132.
5. Andriušytė R. M. K. Čiurlionio kūrybos recepcija ir reprezentacija XX a. antrojoje pusėje // Menotyra. 2002. Nr. 2(27). P. 18-26.
6. Andriušytė-Žukienė R. Orientalistinis M.K.Čiurlionio kūrybos fonas // Rytai-Vakarai: kultūrų sąveika, (ser. Kultūrologija, t. 8). Vilnius: 2002, p. 251-263.
7. Andriušytė-Žukienė R. „Viskas tiks…“ naujieji laikai tapyboje // Darbai ir dienos, 2003 Nr. 33. P. 211-220.
8. Andriušytė-Žukienė R. Romantinė vaizduotės stichija M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryboje // Logos, 2003 Nr. 35, p. 159-167. ISSN 0868-7692.
9. Andriušytė-Žukienė R. „Viskas tiks“ … Naujieji laikai tapyboje. // Darbai ir dienos, 2003 Nr. 33, p. 211-220. ISSN 1392-0588.
10. Andriušytė-Žukienė R. M. K. Čiurlionio sonata Nr. 7 (Piramidžių sonata): mintys, atsiradus trečiajam paveikslui // Dailė (Vilniaus dailės akademijos darbai), 2010 Nr. 59, p. 103-114. ISBN 1392-0316. Duomenų bazė EBSCO.
11. Andriušytė-Žukienė, Rasutė. Rusė europietė. M. Veriovkinos gyvenimas ir kūryba naujoje Laimos Laučkaitės knygoje: [recenzija] // Menotyra = Studies of art. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-1002. 2008, nr. 2, p. 62-64. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Men2008-2/2008-2_62-64.pdf>. [Art Research Complete (EBSCO); 1,000].[Indėlis grupėje: 4,000]
12. Andriušytė-Žukienė R. M.K.Čiurlionio meninio pasaulio impresijos rusų menininkų kūryboje: originalūs kūriniai ir klastotės // Dailė. Vilniaus Dailės akademijos darbai, 2005 Nr. 38, p. 21-35. ISSN 1392-0316.
13. Menotyrininkų akiratyje – Lietuvių išeivijos dailė / kolektyvinės monografijos „Lietuvių išeivijos dailė“ recenzija // Dailė: Vilniaus dailės akademijos darbai, 2003. Nr. 31, P. 247-251. ISSN 1392-0316. – T. 31 (2003), p. 247-251.
14. Vėluojant nepavėluoti / J. Mulevičiūtės knygos “Modernizmo link” recenzija // Menotyra. 2001, Nr. 4.
15. Jaunosios Lenkijos idėjų atspindžiai M.K.Čiurlionio tekstuose // Dailės istorijos studijos. XX amžiaus pradžios Vilnius: modernėjančios kultūros židinys. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. ISBN 9986-638-48-8. – T.1 (2004), p. 130- 137.
16. Andriušytė-Žukienė R. M.K.Čiurlionio meninio pasaulio impresijos rusų menininkų kūryboje: originalūs kūriniai ir klastotės // Dailė. Vilniaus Dailės akademijos darbai, 2005 Nr. 38, p. 21-35. ISSN 1392-0316.
17. Andriušytė-Žukienė R. Šv. Rokas. Kaimelio bažnyčia // Lietuvos sakralinė dailė. – T. 1., kn. IV. Vilnius, 2006, p. 382-385.
18. Andriušytė-Žukienė R. Dailininko V. K. Jonyno kūryba ir „Lietuviško stiliaus“ paieškos JAV lietuvių bažnyčių architektūroje // Soter, 2007 Nr. 22 (50), p. 159-171. Duomenų bazė CEEOL
19. Andriušytė-Žukienė, Rasutė. Knyga – lietuvių išeivių dailės gyvybingumo įrodymas // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Vilnius : Versus Aureus. ISSN 1822-5152. 2010, nr. 1 (9), p. 153-156. [SocINDEX with Full Text (EBSCO); Current Abstracts (EBSCO); TOC Premier (EBSCO); 1,000].
20. Andriušytė-Žukienė R. Lietuvių dailininkai Freiburge ir Vakarų Europos meninė aplinka // Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2007 Nr. 3, p. 67-77. ISSN 1822-5152. SocINDEXwith Full Text Duomenų bazė EBSCO

STRAIPSNIAI
kituose kultūros ir profesiniuose leidiniuose

1. Andriušytė R. Ryškus, bet vienišas menotyrininkas Mikalojus Vorobjovas // Kultūros barai, 1998, Nr. 8–9, p. 101–103.
2. Andriušytė R. Views of Some Representatives of the Inter-War Culture on Ciurlionis’ Art“, in: Modernity and Identity: Art in 1918–1940, Edit. Jolita Mulevičiūtė, Vilnius, 2000, p. 58-70.
3. Andriušytė R. Čiurlionio rašytinė kūryba // Kultūros barai, 2000, Nr. 8–9, p. 81–¬84.
4. Andriušytė-Žukienė R. M. K.Čiurlionis ir XX amžiaus pradžios „muzikinės tapybos“ idėja“, in: M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida, Sud. Algirdas Ambrazas, Vilnius, 2000, p. 49¬–58.
5. Andriušytė-Žukienė R. Raigardas ir meninė kūryba // Ar tikrai Raigardas prasmego? / Geologijos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus dailės akademija, kompleksinių tyrimų duomenys/. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001. P. 80-97.
6. Andriušytė-Žukienė R. Robertas Antinis: minties ir atminties erdvės // Dailė. Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas – 2003 Nr. 1, p. 89-95.
7. Andriušytė-Žukienė R. Skulptūrų zona Kaune // Dailė. Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas – 2003 Nr. 1, p. 78-79.
8. Andriušytė R. „Skaitykite: Tschürljönis“. Kaip Aleksis Rannitas privertė vakariečius išmokti ir įsiminti lietuvišką pavardę // Kultūros barai. – ISSN 0134-3106. – 2004 Nr. 8/9, p. 55-60.
9. Andriušytė R. „Gražioji epocha“ Kaune // Dailė. Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas – 2005 Nr. 1, p. 83-87.
10. Andriušytė-Žukienė R. Vytautas Kazimieras Jonynas ir knyga // Dailė. Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas – 2007 Nr. 1, p. 113-116.
11. R. Andriušytė-Žukienė. Mąslusis menotyrininkas Mikalojus Vorobjovas ir jo vaidmuo čiurlionistikoje // Vorobjovas M. M. K. Čiurlionis: Lietuvių tapytojas ir muzikas. Vilnius: Aidai, 2012. ISBN 978-609-450-009-1, p. 7-18.
12. Andriušytė-Žukienė R. Vlado Drėmos mintys apie M. K. Čiurlionį //Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai (sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: Lietuvos dailės istorikų draugija, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 281-286.
13. Andriušytė-Žukienė R. M. K. Čiurlionio kūryba XX a. pradžios meno procesų kontekste // Spalvų ir garsų dialogai: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir amžinininkų kūryba. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 8-17. ISBN 978-9986-609-97-5. [1,000].
14. Andriušytė-Žukienė R. Lietuvių dailininkai Freiburge po Antrojo pasaulinio karo // Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis / sud. L. Saldukas. Vilnius : Versus Aureus, 2009, p. 68-80. ISBN 978-9955-34-201-4. [1,000].
15. Andriušytė-Žukienė R. Tapytojas Rimvidas Jankauskas-Kampas // Rimvidas Jankauskas-Kampas [albumas]. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, 2009, p. 4-7. ISBN 978-609-8014-03-7.
16. Andriušytė-Žukienė R. Išeivijos dailė ir jos pažinimas Lietuvoje // Lietuva 1009-2009 / sud. A. Butrimas, R. Janonienė ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 619-625. UDK 947-45(084) Li-147
17. Andriušytė-Žukienė, Rasutė. Das Schaffen von Mikalojus Konstantinas Čiurlionis : im Zusammentreffen zweier Kunstepochen / von Rasa Andriušytė-Žukienė. Vilnius : Litausches Institut, 2008. 40 p. : iliustr, portr. (Lithuania: to be continued). ISBN 9789955747086.

POPULIARŪS STRAIPSNIAI IR KNYGOS

PARENGTOS MOKSLO DARBŲ APŽVALGOS IR MOKSLO SKLAIDOS PUBLIKACIJOS
(tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtos mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijos, paskelbtos kultūros ar profesiniuose leidiniuose)
1. . Keliaujančios raidės – kaligrafijos meno paroda // Keliaujančios raidės – Travelling Letters [katalogas]. Vilnius-Lahti: Įvaizdžio pasaulis, 2010;
2. Sovietmečio menas aktualus? // www. Kamanė, 2010 01 01;
3. Būti su kitu, kai esi vienas. Apie A. Vaitkūno parodą “Gyvenimo kvapas ir A. Barzdukaitės-Vaitkūnienės knygą “Toks gyvenimo kvapas” // www. Kamanė, 2010 01 11;
4. Lietuvos menas 1940-1941: raudonas valktis ant kūrėjų akių // www.Kamanė, 2010 06 30
5. Geriausieji – pagal sveiko proto principą // www.Kamanė, 2010 03 04;
6. Mariana Veriovkina ir Kaunas, www.Kamanė 2010 01 18
7. Ornamenrtai ir figūros: M. K. Čiurlionis ir Art Nouveau // www. Bernardinai, 2010 08 06;
8. Pastebėjimai apie Kauno dailę laisvės dvidešimtmečio proga // www. Kulturpolis, 2010 05 12;
9. Pastebėjimai apie Kauno dailę laisvės dvidešimtmečio proga // www.Kulturpolis, 2010 05 19;
10. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tapyba // www.ciurlionis.eu;
11. Pastebėjimai apie Kauno dailę laisvės dvidešimtmečio proga // www.Kulturpolis, 2010 05 26;
12. Meditacinė gelmė // IQ The Economist, 2010 birželis (03), p. 98-99;
13. Kūrybos idealų suvienyti: Sofija ir Konstantinas Čiurlioniai // www. Kamanė, 2010 09 20;
14. Andriušytė-Žukienė, Rasutė. Česlovas Lukenskas: nerimstančio menininko sindromas // Dailė = Art. Vilnius : Dailininkų sąjungos leidykla. ISSN 0130-6626. 2009, nr. 1, p. 82-89. [1,000]. [Indėlis grupėje: 2,000]
15. Andriušytė-Žukienė, Rasutė. Kelionė po kultūrinius Kauno objektus // Kauno atradimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955125198. p. 58-69.
16. Andriušytė-Žukienė R. Aistringoji Lietuvos tekstilė // Aistringoji Lietuvos tekstilė / sud. V. Vitkienė. Kaunas: Galerija „Balta“, 2009, p. 4-10. ISBN 9786099508306 [1,000].
17. Andriušytė-Žukienė R. Tekstilės tvanas virsta šiuolaikinio meno upe // Intelligent Life, 2009 Nr. 1 ISSN 2029-6127 [1,000]
18. Andriušytė-Žukienė R. Keliaujančios raidės [įvadinis straipsnis] // Keliaujančios raidės. Tarptautinis rašto meno – kaligrafijos ir tipografijos projekto katalogas. Vilnius, 2009, p. 1-4. ISBN 9786098000009
19. Andriušytė-Žukienė R. E. Markūno tapyba ir šiuolaikinės vaizdo kultūros našta // Interneto portalas Kamane.lt 2009 09 29
20. Andriušytė-Žukienė R. Aistringoji Lietuvos tekstilė // Aistringoji Lietuvos tekstilė / sud. V. Vitkienė. Kaunas: Galerija „Balta“, 2009, p. 4-10. ISBN 9786099508306 [1,000].
21. Andriušytė-Žukienė R. M. K. Čiurlionio kūryba // M. K. Čiurlionis. Kaunas: Šviesa, 2007, p. 9-26. ISBN 5430048364.
22. Andriušytė R. Laima Oržekauskienė: tekstilės tekstai ir bažnyčios kontekstai, 2007 gruodis, in: www.kamane.lt
23. „Echa teozofii w twórczości Čiurlionisa“, in: Lithuania, 1995, Nr. 3, s. 108–¬112.
24. „M. K. Čiurlionis: Tarp fin-de siecle ir modernizmo“, in: Krantai, 1995 bal.-rugs, p. 16-22.
25. „Teosofijos atspindžiai M. K. Čiurlionio kūryboje“, in: Naujasis Židinys-¬Aidai, 1995, Nr. 9, p. 649¬–654.
26. „M. K. Čiurlionis ir XX a. pradžios ezoteriniai judėjimai“, in: Akademikas, 1995, Nr. 1, p. 49–53.
27. „Kelios mintys apie M. K. Čiurlionį ir modernizmą“, in: 7 meno dienos, 1995 09 29.
28. „Nevaržomo gesto tapyba“, in: Kultūros barai, 1995, Nr. 2, p. 33–37.
29. „Pleneras Antanui Samuoliui atminti“, in: 7 meno dienos, 1995 09 08.
30. „Panorama of Lithuanian Art in 1900–1940“, in: Personal time: Art of Estonia, Latvia, Lithuania 1945–1996, Warszawa, 1996, p. 10-15.
31. „The World as a grand symphony: Čiurlionis, composer and painter, the Kolumbus of a new spiritual Continent“, in: Lithuania in the World, 1996, vol. 4, No. 2, p. 28–¬38.
32. „Vidinė erdvė ir veidas: Pokalbis su dailininke Aušra Andziulyje“, in: 7 meno dienos, 1996 01 19.
33. „Apie pieno ir mėnesienos šviesos vaikus: A. Ramūnaites grafika Berlyne“, in: 7 meno dienos, 1996 11 29.
34. „Kauno meno mokykla – mokytojai ir mokiniai“, in: 7 meno dienos, 1997 12 12.
35. „Kęstutis Paliokas – viena Kauno meno legendų“, in: Kauno diena, 1998 03 14.
36. „Apie tapytoją su smuikeliu – K. Palioką“, in: 7 meno dienos, 1998 04 17.
37. „Ar iš tikrųjų Raigardas prasmego?“, aut. V. Baltrūnas, V. Vaitkevičius, R. Andriušytė-Žukienė“, in: Mokslas ir gyvenimas, 1999, Nr. 10, p. 22¬24; Nr. 11–12, p. 26¬27.
38. „M. K. Čiurlionio kūryba“, in: M. K. Čiurlionis: Eskizai, paveikslai, mintys, sud. Birutė Verkelytė-Fedaravičienė, Maskva, ¬Roma, 1997, p. 17–29.
39. „Ar iš tikrųjų Raigardas prasmego?“, aut. Baltrūnas, V. Vaitkevičius, R. Andriušytė¬Žukienė, in: Druskininkų kronika, 2000 08 21–28.
40. „Muzikos būviai M. K. Čiurlionio ir amžininkų tapyboje“, in: Muzikos barai, 2000, Nr. 9–10, p. 2¬5.
41. „Leonas Strioga: Tarp realizmo ir modernizmo“, in: Dailė, 2002, Nr. 1, p. 56–61.
42. “Laima Oržekauskienė: tekstilės tesktai ir bažnyčios kontekstai”, 2007 gruodis, in: www.kamane.lt
43. “Šiuolaikinio meno tėkmėje. Laimos Oržekauskienės naujausieji kūriniai”, 2007 gruodis, in: www.bernardinai.lt

Dailės parodų katalogai

Figūra, „Keturių grupės“ parodos katalogas, Kaunas, 1994.
Ženklas Kaunui, Objektų ir instaliacijų parodos katalogas, Kaunas, 1996.
Arūnas Vaitkūnas. Tapyba 1980-1996. Kūrybos katalogas. Vilnius, 1996
Kęstutis Paliokas, Tapyba, piešiniai. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas; Šiuolaikinio meno centras, Vilnius. 1998.
Skulptūrų zona, projekto katalogas. Kaunas, 2002.
Arūnas Vaitkūnas. Išliekantys tapybos ženklai. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas, 2006.